Tjenesteydelser - 550875-2019

21/11/2019    S225

Belgien-Geel: Passagertransporttjenester for JRC-Geel

2019/S 225-550875

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services, JRC.R.6 — Support Services Geel
Postadresse: Retieseweg 111
By: Geel
NUTS-kode: BE21 Prov. Antwerpen
Postnummer: 2440
Land: Belgien
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5645
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5645
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Passagertransporttjenester for JRC-Geel

Sagsnr.: JRC/GEE/2019/OP/3747
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60170000 Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

JRC Geel er beliggende 7 km fra Geel centrum og har ikke gode forbindelser til den offentlige transportinfrastruktur. Som følge heraf er transporttjenester, for dets personale og besøgende, nødvendige. Ansatte ved JRC Geel foretager talrige tjenesterejser i løbet af året i forbindelse med instituttets forretningsmæssige behov. Desuden er der mange besøgende til JRC Geel på regelmæssig eller ikke-regelmæssig basis. Transporttjenesterne skal hovedsageligt finde sted inden for grænserne af amterne Antwerpen, Limburg og Vlaams-Brabant (inklusive Bruxelles). Der kan ved lejlighed være behov for kørsel uden for de ovennævnte områder, som kan omfatte transport over grænsen (for eksempel til Tyskland, Nederlandene) afhængigt af JRC Geels relevante aktiviteter. JCR Geel har derfor til hensigt at benytte en ekstern tjenesteyder til transport af sine ansatte og besøgende hos JRC Geel ved hjælp af bil og minibus.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
60170000 Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE21 Prov. Antwerpen
Hovedudførelsessted:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Passagertransporttjenester for JRC-Geel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den indledende varighed er 12 måneder med mulighed for automatisk fornyelse op til 3 gange for samme periode.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/01/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019