29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 551547-2022

10/10/2022    S195

Laos-Wientian: Usługi ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej w Laosie

2022/S 195-551547

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 173-488817)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), Delegacja w Laosie
Adres pocztowy: Europe House, Unit 19, Hom 4, Setthathirath Road, Haisok Village, Chanthabouly District, PO Box: 9325
Miejscowość: Vientiane
Kod NUTS: LA Laos
Kod pocztowy: 9325
Państwo: Laos
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eeas.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej w Laosie

Numer referencyjny: EEAS/DELLAOV/2022/CPN/0043
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej w Laosie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 173-488817

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 12/10/2022
Czas lokalny: 17:59
Powinno być:
Data: 11/11/2022
Czas lokalny: 17:59
VII.2)Inne dodatkowe informacje: