S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 551547-2022

10/10/2022    S195

Laos-Vientiane: Bezpečnostné služby pre Delegáciu Európskej únie v Laoskej ľudovodemokratickej republike

2022/S 195-551547

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 173-488817)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Delegácia v Laose
Poštová adresa: Europe House, Unit 19, Hom 4, Setthathirath Road, Haisok Village, Chanthabouly District, PO Box: 9325
Mesto/obec: Vientiane
Kód NUTS: LA Laos
PSČ: 9325
Štát: Laos
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eeas.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezpečnostné služby pre Delegáciu Európskej únie v Laoskej ľudovodemokratickej republike

Referenčné číslo: EEAS/DELLAOV/2022/CPN/0043
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytnutie bezpečnostných služieb pre Delegáciu Európskej únie v Laoskej ľudovodemokratickej republike.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/10/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 173-488817

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 12/10/2022
Miestny čas: 17:59
má byť:
Dátum: 11/11/2022
Miestny čas: 17:59
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: