Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Строителство - 551573-2018

TIЗаглавиеБългария-Бургас: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кейове
NDНомер на документа551573-2018
PDДата на публикуване14/12/2018
OJНомер на броя241
TWМястоБУРГАС
AUНаименование на органаТериториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (130316140)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаСтроителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа4 - Предприятие за комунални услуги
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен12/12/2018
NCПоръчка1 - Строителство
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV45241100 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кейове
45251100 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали
RCКод NUTSBG341
IAИнтернет адрес (URL)http://www.bgports.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС