Prekės - 551724-2019

21/11/2019    S225

Rumunija-Bukareštas: Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

2019/S 225-551724

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat București
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 2351555
Adresas: Şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 020331
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Ștefania Șerbănescu
El. paštas: stefania.serbanescu@saifi.ro
Telefonas: +40 214011224
Faksas: +40 214091209
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.apps.ro/
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Regie autonomă
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau c

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Furnizare materiale de construcții – SAIFI 2019-2021”

Nuorodos numeris: RO2351555/2019/PF71
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

„Furnizare materiale de construcții – SAIFI 2019-2021”.

CPV: 44100000-1 – materiale de constructii.

Valoarea estimată, fără TVA: 3 132 749,82 RON.

Acordul-cadru prevede achiziţionarea a 5 loturi de produse, domeniul fiind materiale de constructii, conform anexei la caietul de sarcini.

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: incheierea contractelor subsecvente se va face numai in funcţie de necesităţile efective ale autorităţii contractante, cantităţile minime şi maxime fiind estimative. Calendar estimat: semestrial, funcţie de resursele bugetare.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Mažiausios kainos pasiūlymas: 3 104 841.60 RON / Didžiausios kainos pasiūlymas: 3 104 841.60 RON į kurį atsižvelgta
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot IV – Șuruburi, bare, tablă, plase, plăci, dispozitive de fixare utilizate în construcții

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str. Maguricea nr. 2-4, sector 1.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Lot IV – suruburi, bare, tabla, plase, placi, dispozitive de fixare utilizate in constructii.

Valoare estimata min.-max. acord-cadru: min. 3 010,19 RON-408 718,61 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot IV – min. 3 010,13 RON, max. 102 179,65 RON.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de livrare a produselor. / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Conform art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 „zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot III – Materiale de îmbrăcare: faianță, gresie, linoleum, mochetă, dale pentru pavaj

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str. Maguricea nr. 2-4, sector 1.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Lot III – materiale de imbracare: faianta, gresie, linoleum, mocheta, dale pentru pavaj.

Valoare estimata min.-max. acord- cadru: min. 408,66 RON – max. 311 510,91 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot III: min. 406,68 RON, max. 77 877,73 RON.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de livrare a produselor. / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Conform art. 3 lit. ddd) din Legea 98/2016 “zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, autoritatea contractanta va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solici

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot II – Adezivi, chituri, materiale pentru etanșare și lipire

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str. Maguricea nr. 2-4.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Lot II – adezivi, chituri, materiale pentru etansare si lipire.

Valoare estimata min.-max. acord-cadru: min. 851,07 RON-max. 741 077,32 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot II: min. 850,42 RON, max. 185 269,33 RON.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de livrare a produselor. / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

N.B. Conform art. 3 lit. ddd) din Legea 98/2016 “zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, autoritatea contractanta va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai s

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot I – Materiale de izolație termică, hidro și fonoizolație

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str. Maguricea nr. 2-4, sector 1.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Conform cerintelor din CS.

Lot I – materiale de izolatie termica, hidro si fonoizolatie.

Valoarea estimata min.-max. acord-cadru: min. 2 029,97 RON-max. 453 649,86 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot I: min. 2 025,77 RON, max. 113 412,46 RON.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: (b) Termen de livrare a produselor. / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cfm art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 “zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot V – Cherestea, placaje din lemn, parchet și accesorii parchet

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str. Maguricea nr. 2-4, sector 1.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Lot V – cherestea, placaje din lemn, parchet si accesorii parchet.

Valoare estimata min.-max. acord-cadru: min. 6 782,74 RON-max. 1 217 793,12 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot V: min. 6 782,48 RON, max. 304 398,06 RON.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de livrare a produselor. / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cfm art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 “zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 174-423601
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1525
Pirkimo dalies Nr.: 4
Pavadinimas:

Lot IV – Șuruburi, bare, tablă, plase, plăci, dispozitive de fixare utilizate în construcții

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
11/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 5
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Siegfried Grup S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 14767608
Adresas: Str. Dumbrava Nouă nr. 37
Miestas: București
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 051147
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@siegfried.ro
Telefonas: +40 214100560
Faksas: +40 214120025
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 3 132 749.82 RON
Mažiausios kainos pasiūlymas: 3 104 841.60 RON / Didžiausios kainos pasiūlymas: 3 104 841.60 RON į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: R.A.A.P.P.S. Sucursala pentru Administrarea și Întreţinerea Fondului Imobiliar
Adresas: Şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 3A
Miestas: București
Pašto kodas: 020331
Šalis: Rumunija
El. paštas: stefania.serbanescu@saifi.ro
Telefonas: +40 214091209
Faksas: +40 214091209
Interneto adresas: https://www.apps.ro/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/11/2019