Prekės - 551724-2019

21/11/2019    S225

România-Bucureşti: Materiale de construcţii şi articole conexe

2019/S 225-551724

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat București
Număr naţional de înregistrare: RO 2351555
Adresă: Şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020331
Țară: România
Persoană de contact: Ștefania Șerbănescu
E-mail: stefania.serbanescu@saifi.ro
Telefon: +40 214011224
Fax: +40 214091209

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.apps.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau c

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Furnizare materiale de construcții – SAIFI 2019-2021”

Număr de referinţă: RO2351555/2019/PF71
II.1.2)Cod CPV principal
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

„Furnizare materiale de construcții – SAIFI 2019-2021”.

CPV: 44100000-1 – materiale de constructii.

Valoarea estimată, fără TVA: 3 132 749,82 RON.

Acordul-cadru prevede achiziţionarea a 5 loturi de produse, domeniul fiind materiale de constructii, conform anexei la caietul de sarcini.

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: incheierea contractelor subsecvente se va face numai in funcţie de necesităţile efective ale autorităţii contractante, cantităţile minime şi maxime fiind estimative. Calendar estimat: semestrial, funcţie de resursele bugetare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 3 104 841.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 104 841.60 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot IV – Șuruburi, bare, tablă, plase, plăci, dispozitive de fixare utilizate în construcții

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Maguricea nr. 2-4, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Lot IV – suruburi, bare, tabla, plase, placi, dispozitive de fixare utilizate in constructii.

Valoare estimata min.-max. acord-cadru: min. 3 010,19 RON-408 718,61 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot IV – min. 3 010,13 RON, max. 102 179,65 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare a produselor. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 „zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot III – Materiale de îmbrăcare: faianță, gresie, linoleum, mochetă, dale pentru pavaj

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Maguricea nr. 2-4, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Lot III – materiale de imbracare: faianta, gresie, linoleum, mocheta, dale pentru pavaj.

Valoare estimata min.-max. acord- cadru: min. 408,66 RON – max. 311 510,91 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot III: min. 406,68 RON, max. 77 877,73 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare a produselor. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform art. 3 lit. ddd) din Legea 98/2016 “zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, autoritatea contractanta va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solici

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot II – Adezivi, chituri, materiale pentru etanșare și lipire

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Maguricea nr. 2-4.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Lot II – adezivi, chituri, materiale pentru etansare si lipire.

Valoare estimata min.-max. acord-cadru: min. 851,07 RON-max. 741 077,32 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot II: min. 850,42 RON, max. 185 269,33 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare a produselor. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

N.B. Conform art. 3 lit. ddd) din Legea 98/2016 “zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, autoritatea contractanta va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai s

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot I – Materiale de izolație termică, hidro și fonoizolație

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Maguricea nr. 2-4, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Conform cerintelor din CS.

Lot I – materiale de izolatie termica, hidro si fonoizolatie.

Valoarea estimata min.-max. acord-cadru: min. 2 029,97 RON-max. 453 649,86 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot I: min. 2 025,77 RON, max. 113 412,46 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: (b) Termen de livrare a produselor. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cfm art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 “zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot V – Cherestea, placaje din lemn, parchet și accesorii parchet

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44100000 Materiale de construcţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Maguricea nr. 2-4, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim 1 produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în anexa caietului de sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim 1 produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în anexa caietului de sarcini.

Lot V – cherestea, placaje din lemn, parchet si accesorii parchet.

Valoare estimata min.-max. acord-cadru: min. 6 782,74 RON-max. 1 217 793,12 RON.

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de: lot V: min. 6 782,48 RON, max. 304 398,06 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare a produselor. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cfm art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 “zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 174-423601
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1525
Lot nr.: 4
Titlu:

Lot IV – Șuruburi, bare, tablă, plase, plăci, dispozitive de fixare utilizate în construcții

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Siegfried Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14767608
Adresă: Str. Dumbrava Nouă nr. 37
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 051147
Țară: România
E-mail: office@siegfried.ro
Telefon: +40 214100560
Fax: +40 214120025
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 132 749.82 RON
Oferta cea mai scăzută: 3 104 841.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 104 841.60 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: R.A.A.P.P.S. Sucursala pentru Administrarea și Întreţinerea Fondului Imobiliar
Adresă: Şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 3A
Localitate: București
Cod poștal: 020331
Țară: România
E-mail: stefania.serbanescu@saifi.ro
Telefon: +40 214091209
Fax: +40 214091209

Adresă internet: https://www.apps.ro/

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/11/2019