Supplies - 551727-2018

14/12/2018    S241

Poland-Katowice: Occupational clothing, special workwear and accessories

2018/S 241-551727

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 232-531184)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Michalina Ryndak
E-mail: m.ryndak@pgg.pl
Telephone: +48 327572927
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odzieży roboczej, ocieplanej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku

Reference number: 701802009
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odzieży roboczej i ocieplanej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 10 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 232-531184

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 18/12/2018
Read:
Date: 07/01/2019
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 16/02/2019
Read:
Date: 07/03/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 18/12/2018
Read:
Date: 07/01/2019
VII.2)Other additional information: