Prekės - 551729-2019

21/11/2019    S225    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Kroatija-Zagrebas: Su kompiuteriais susijusi įranga

2019/S 225-551729

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ministarstvo poljoprivrede
Nacionalinis registracijos Nr.: 76767369197
Adresas: Ulica grada Vukovara 78
Miestas: Zagreb
NUTS kodas: HR HRVATSKA
Pašto kodas: 10000
Šalis: Kroatija
Asmuo ryšiams: Damir Grgić, Adrijan Humaan, Tomislav Kiš
El. paštas: adrijan.humaan@mps.hr
Telefonas: +385 16473074/+385 16443554/+385 16106860
Faksas: +385 16106759

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.mps.hr

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Nabava i instalacija 120 uređaja za e-očevidnik na ribarskim plovilima

Nuorodos numeris: 33/2019/VV
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30230000 Su kompiuteriais susijusi įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Nabava i instalacija 120 uređaja za e-očevidnik na ribarskim plovilima.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 2 308 080.00 HRK
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30230000 Su kompiuteriais susijusi įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HR HRVATSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Mjesta isporuke i instalacije su luke u županijama (obala i otoci): Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Nabava i instalacija 120 uređaja za e-očevidnik na ribarskim plovilima

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Vrijeme otklanjanja kvara uređaja izražen u satima od trenutka pisane prijave od strane naručitelja / Lyginamasis svoris: 10 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 90 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 146-359068
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Nabava i instalacija 120 uređaja za e-očevidnik na ribarskim plovilima

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Primark d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 75653529088
Adresas: Novacka cesta 10 A
Miestas: Rakitje
NUTS kodas: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Pašto kodas: 10437
Šalis: Kroatija
El. paštas: info@primark.hr
Telefonas: +385 13436280
Faksas: +385 13475220

Interneto adresas: www.primark.hr

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 500 000.00 HRK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 308 050.00 HRK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adresas: Koturaška cesta 43/IV
Miestas: Zagreb
Pašto kodas: 10000
Šalis: Kroatija
El. paštas: dkom@dkom.hr
Telefonas: +385 14559930
Faksas: +385 14559933

Interneto adresas: www.dkom.hr

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/11/2019