Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 552092-2020

18/11/2020    S225

Švédsko-Solna: Analýza, vývoj a poradenství v oblasti on-line vzdělávání pro středisko ECDC

2020/S 225-552092

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Poštovní adresa: Gustav III:s Boulevard 40
Obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 16973
Země: Švédsko
Kontaktní osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Analýza, vývoj a poradenství v oblasti on-line vzdělávání pro středisko ECDC

Spisové číslo: OJ/2020/PHF/11423
II.1.2)Hlavní kód CPV
85000000 Zdravotní a sociální péče
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato zakázka stanoví rámec v oblasti analýzy, vývoje a poradenství v oblasti on-line vzdělávání pro středisko ECDC pro uzavření dílčích smluv, v jejichž rámci bude středisko ECDC požadovat předměty plnění v rámci 1 nebo více ze 3 pracovních balíčků.

Pracovní balíček č. 1: poskytnutí analýzy, poradenství a školení/workshopu s cílem dále prozkoumat stávající a nové oblasti digitálního vzdělávání. Cílovými skupinami těchto činností analýzy, poradenství a školení/workshopu jsou zaměstnanci a zúčastněné strany střediska ECDC.

Pracovní balíček č. 2: vývoj on-line vzdělávání, jako jsou kurzy elektronického vzdělávání (výukové a samostatné), kurzy elektronického vzdělávání (mikrovzdělávání), výukové kurzy a vzdělávací animace o tématech souvisejících s veřejným zdravím. Středisko ECDC poskytne obsah produktů a odborné znalosti v oblasti obsahu (CME).

Pracovní balíček č. 3: poradenství v oblasti on-line vzdělávacích činností o osvědčených postupech pro posílení procesů střediska ECDC v oblasti tvorby, údržby, poskytování a archivování on-line vzdělávacích činností (max. 10 % rámcové smlouvy).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80000000 Vzdělávání a školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: SE SVERIGE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

ECDC a prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato zakázka stanoví rámec v oblasti analýzy, vývoje a poradenství v oblasti on-line vzdělávání pro středisko ECDC pro uzavření dílčích smluv, v jejichž rámci bude středisko ECDC požadovat předměty plnění v rámci 1 nebo více ze 3 pracovních balíčků.

Pracovní balíček č. 1: poskytnutí analýzy, poradenství a školení/workshopu s cílem dále prozkoumat stávající a nové oblasti digitálního vzdělávání. Cílovými skupinami těchto činností analýzy, poradenství a školení/workshopu jsou zaměstnanci a zúčastněné strany střediska ECDC.

Pracovní balíček č. 2: vývoj on-line vzdělávání, jako jsou kurzy elektronického vzdělávání (výukové a samostatné), kurzy elektronického vzdělávání (mikrovzdělávání), výukové kurzy a vzdělávací animace o tématech souvisejících s veřejným zdravím. Středisko ECDC poskytne obsah produktů a odborné znalosti v oblasti obsahu (CME).

Pracovní balíček č. 3: poradenství v oblasti on-line vzdělávacích činností o osvědčených postupech pro posílení procesů střediska ECDC v oblasti tvorby, údržby, poskytování a archivování on-line vzdělávacích činností (max. 10 % rámcové smlouvy).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/01/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/01/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/11/2020