Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 552092-2020

18/11/2020    S225

l-Isvezja-Solna: Analiżi, Żvilupp u Konsulenza fil-Qasam tar-Riżorsi għat-Tagħlim Online għall-ECDC

2020/S 225-552092

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Indirizz postali: Gustav III:s Boulevard 40
Belt: Solna
Kodiċi NUTS: SE SVERIGE
Kodiċi postali: 16973
Pajjiż: L-Iżvezja
Persuna ta’ kuntatt: Procurement Back Office
Posta elettronika: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.ecdc.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Saħħa

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Analiżi, Żvilupp u Konsulenza fil-Qasam tar-Riżorsi għat-Tagħlim Online għall-ECDC

Numru ta' referenza: OJ/2020/PHF/11423
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
85000000 Servizzi dwar saħħa ta' xogħol soċjali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Dan il-kuntratt jistabbilixxi l-qafas, fil-qasam tal-analiżi, l-iżvilupp u l-konsulenza fil-qasam tar-riżorsi għat-tagħlim online għall-ECDC, għal kuntratti speċifiċi li taħthom l-ECDC se titlob riżultati tanġibbli f’wieħed mit-tliet pakketti ta’ ħidma jew aktar.

WP1: il-provvista ta’ analiżi, gwida u taħriġ/sessjoni ta’ ħidma biex jiġu esplorati aktar oqsma eżistenti u ġodda tat-tagħlim diġitali. L-udjenza fil-mira ta’ dawn l-attivitajiet ta’ analiżi, gwida u taħriġ/sessjoni ta’ ħidma hija l-persunal u l-partijiet interessati tal-ECDC.

WP2: l-iżvilupp ta’ riżorsi għat-tagħlim online bħal korsijiet tat-tagħlim elettroniku (imħallat u awtonomu), tagħlim elettroniku mikro, tutorials u animazzjonijiet edukattivi dwar suġġetti relatati mas-saħħa pubblika. L-ECDC se jipprovdi l-kontenut tal-prodotti u l-Kompetenza fil-Materjal tal-Kontenut (CME).

WP3: konsulenza dwar l-aħjar prattiki tal-attivitajiet ta’ taħriġ online biex jitjiebu l-proċessi tal-ECDC għall-ħolqien, il-manutenzjoni, il-kunsinna u l-arkivjar online ta’ attivitajiet ta’ taħriġ (mhux iżjed minn 10 % tal-qafas ta’ kuntratt).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80000000 Servizzi ta' edukazzjoni u taħriġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: SE SVERIGE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-ECDC u tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Dan il-kuntratt jistabbilixxi l-qafas, fil-qasam tal-analiżi, l-iżvilupp u l-konsulenza fil-qasam tar-riżorsi għat-tagħlim online għall-ECDC, għal kuntratti speċifiċi li taħthom l-ECDC se titlob riżultati tanġibbli f’wieħed mit-tliet pakketti ta’ ħidma jew aktar.

WP1: il-provvista ta’ analiżi, gwida u taħriġ/sessjoni ta’ ħidma biex jiġu esplorati aktar oqsma eżistenti u ġodda tat-tagħlim diġitali. L-udjenza fil-mira ta’ dawn l-attivitajiet ta’ analiżi, gwida u taħriġ/sessjoni ta’ ħidma hija l-persunal u l-partijiet interessati tal-ECDC.

WP2: l-iżvilupp ta’ riżorsi għat-tagħlim online bħal korsijiet tat-tagħlim elettroniku (imħallat u awtonomu), tagħlim elettroniku mikro, tutorials u animazzjonijiet edukattivi dwar suġġetti relatati mas-saħħa pubblika. L-ECDC se jipprovdi l-kontenut tal-prodotti u l-Kompetenza fil-Materjal tal-Kontenut (CME).

WP3: konsulenza dwar l-aħjar prattiki tal-attivitajiet ta’ taħriġ online biex jitjiebu l-proċessi tal-ECDC għall-ħolqien, il-manutenzjoni, il-kunsinna u l-arkivjar online ta’ attivitajiet ta’ taħriġ (mhux iżjed minn 10 % tal-qafas ta’ kuntratt).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 18/01/2021
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 20/01/2021
Ħin lokali: 10:00
Post:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11/11/2020