Palvelut - 552113-2018

15/12/2018    S242    Euroopan tilintarkastustuomioistuin - Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Luxemburg-Luxemburg: Pesula- ja kuivapesulapalvelun käyttö

2018/S 242-552113

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
Luxemburg
Yhteyshenkilö: Service des appels d'offres et contrats
Puhelin: +352 4398-47611
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksi: +352 4398-46667
NUTS-koodi: LU

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
Luxemburg
Yhteyshenkilö: Service des appels d'offres et contrats
Puhelin: +352 43981
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksi: +352 4398-46946
NUTS-koodi: LU

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pesula- ja kuivapesulapalvelun käyttö

Viitenumero: CPN 668
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
98310000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Luxemburgissa (Kirchberg) toimiva Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoo tehdä palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen pesula- ja kuivapesulapalvelun käytöstä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoo käynnistää julkisen hankintamenettelyn sellaisen palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen tekemiseksi luvanhaltijan kanssa, joka koskee palvelusopimuksen pesula- ja kuivapesulapalvelun käyttöä, ainoastaan seuraavassa toimipaikassa toimivaa Euroopan unionin toimielinten henkilöstöä varten: K1-rakennus, sis 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg, LUXEMBURG.

Kyseinen palveluja koskeva käyttöoikeussopimus ei edellytä, että luvanhaltijan täytyy maksaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle lupamaksua. Luvanhaltija saa korvauksen ainoastaan palvelun käyttäjiltä. Tältä osin täsmennetään, että hintaluettelon käyttöä koskevassa esimerkissä mainitut määrät ovat ohjeellisia, ja ne ovat tarkoitettu tarjousten vertailuun. Korvauksia ei myönnetä, jos käyttäjien tilaamat määrät ovat oletettuja määriä pienempiä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus tehdään alustavasti 1 vuodeksi. Se voidaan uusia ilman erillistä sopimusta vuosittain enintään 4 vuoden kestoon asti (sopimuksen alustava kesto mukaan luettuna).

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Oikeusasema

Tarjoajien on toimitettava todisteet oikeushenkilön asemastaan. Tämä arvioidaan kaupparekisteriotteen perusteella.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Jos talouden toimija turvautuu muiden tahojen valmiuksiin rahoituksellisiin valmiuksiin liittyvien perusteiden osalta, tuomioistuin vaatii, että talouden toimija ja muut kyseessä olevat tahot vastaavat yhdessä sopimuksen suorittamisesta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet

Tarjoajien on osoitettava, että niillä on riittävä tekninen suorituskyky ja riittävät ammatilliset valmiudet, jotta tarjoajat voivat suorittaa sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon käyttöoikeussopimuksen arvo ja laajuus.

Tarjoajan tekniset ja ammatilliset valmiudet arvioidaan seuraavien asiakirjojen perusteella:

— luettelo vastaavista sopimuksista: tarjoajan on osoitettava, että sillä on ollut vähintään 12 kuukauden ajan pesula- ja/tai kuivapalvelupesulapalvelu tai pesula- ja/tai kuivapalvelupesulaliike,

— todiste siitä, että yritys on saanut hyväksynnän Luxemburgin työtarkastuslaitokselta (ITM) julkisessa kuulemismenettelyssä luokitelluista laitoksista 10.6.1999 annetun lain mukaisesti tai tarjoajan alkuperämaan vastaavassa menettelyssä,

— luettelo mahdollisista alihankkijoista, joihin tarjoaja aikoo turvautua sopimuksen suorittamista varten.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/01/2019
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 24/01/2019
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

4 vuotta.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Lisätietopyynnöt on lähetettävä sähköistä tarjoamista koskevalla ”TED eTendering” -verkkosivustolla (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209) avaamalla kysymyksiä ja vastauksia koskevassa välilehdessä (”Questions and Answers”) oleva kysymysten laatimista koskeva linkki (”Create a question”). Lisätiedot ja muut edellä mainitut tiedot julkaistaan kyseisellä sivustolla tarpeen mukaan. Tarjoajia kehotetaan rekisteröitymään EU:n sähköistä tarjoamista koskevalle TED-sivustolle sopimusta koskevien ilmoitusten saamiseksi. Lisätietopyyntöihin ei vastata 21.12.2018–4.1.2019. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on suljettu 24.12. 2018–2.1.2019

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Unionin yleinen tuomioistuin
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Euroopan oikeusasiamies
Strasbourg
67001
Ranska
Puhelin: +33 388172313

Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Euroopan tilintarkastustuomioistuin, service des appels d'offres et contrats
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
Luxemburg
Puhelin: +352 4398-47611
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksi: +352 4398-46955

Internetosoite: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/12/2018