Servizzi - 552113-2018

15/12/2018    S242

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Sfruttar ta' faċilità ta' ħasil fix-xott u ta' ħasil

2018/S 242-552113

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide de Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Service des appels d'offres et contrats
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide de Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Service des appels d'offres et contrats
Telefown: +352 43981
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46946
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eca.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Sfruttar ta' faċilità ta' ħasil fix-xott u ta' ħasil

Numru ta' referenza: CPN 668
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
98310000 Servizzi tal-ħasil u l-ħasil fix-xott
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Qorti tal-Awdituri li l-bini tagħha huwa fil-Lussemburgu (Kirchberg) tipprevedi t-twettiq tal-kuntratt ta' konċessjoni ta' servizz għall-isfruttar ta' faċilità ta' ħasil fix-xott u ta' ħasil.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-Qorti tal-Awdituri tipprevedi t-twettiq tal-kuntratt pubbliku sabiex tikkonkludi kuntratt ta' konċessjoni għal servizz ma' konċessjonarju li jikkonċerna l-isfruttar ta' faċilità ta' ħasil fix-xott u ta' ħasil, li tintuża biss mill-membri tal-persunal tal-Istituzzjonijiet Ewropej, ġewwa Bâtiment K1, Sis 12, Rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg.

Din il-konċessjoni għal servizzi ma tinkludix ħlas ta' liċenzja min-naħa tal-konċessjonarju lill-Qorti tal-Awdituri. Il-konċessjonarju jitħallas biss mill-utenti tas-servizz. F'dan ir-rigward, qed jiġi speċifikat li l-kwantitajiet preżunti ta' ordnijiet ipotetiċi fl-iskeda tal-prezzijiet huma mniżżla biss b'mod indikattiv sabiex jitqabblu l-offerti. Ma jista' jintalab ebda kumpens jekk il-kwantitajiet ordnati mill-utenti huma inqas mill-kwantitajiet preżunti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt huwa konkluż għal tul ta' żmien inizjali ta' sena 1. Jista' jiġġedded b'mod taċitu minn sena għal sena sa mhux iżjed minn 4 snin, inkluż it-tul ta' żmien inizjali tal-kuntratt.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-ħila legali

Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jagħtu prova tal-personalità legali tagħhom. Din se tkun ivvalutata skont estratt mir-reġistru tal-kummerċ.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Meta operatur ekonomiku jirrikorri għall-ħiliet ta' entitajiet oħra fir-rigward tal-kriterji marbuta mal-ħila finanzjarja, il-Qorti teħtieġ li l-operatur ekonomiku u l-entitajiet l-oħra inkwistjoni jkunu responsabbli flimkien mit-twettiq tal-kuntratt.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-ħila teknika u professjonali

Dawk li jitfgħu l-offerti jridu juru li għandhom ħila teknika u professjonali suffiċjenti li tippermettilhom li jwettqu l-kuntratt skont id-dispożizzjonijiet kuntrattwali, meta wieħed iqis il-valur u d-daqs tal-konċessjoni.

Il-prova tal-ħila teknika u professjonali se tkun stabbilita abbażi tad-dokumenti li ġejjin:

— lista tal-kuntratt(i) kumparabbli: dak li jitfa' l-offerta għandu juri li għandu, għal mill-inqas 12-il xahar, faċilità ta' ħasil fix-xott u/jew ta' ħasil jew ditta ta' ħasil fix-xott u/jew ta' ħasil,

— prova li l-istabbiliment ġie approvat minn spettorat tax-xogħol (ITM) tal-Lussemburgu bi proċedura commodo-incommodo skont il-liġi tal-10.6.1999 dwar l-istabbilimenti klassifikati jew minn proċedura ekwivalenti tal-pajjiż ta' oriġini ta' dak li jitfa' l-offerta,

— lista tas-sottokuntratturi possibbli li dak li jitfa' l-offerta biħsiebu jirrikorri għalihom għat-twettiq tal-kuntratt.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura kompetittiva bin-negozjazzjoni
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.5)Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni
L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 14/01/2019
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Data: 24/01/2019
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 3 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

4 snin.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Talbiet għal informazzjoni addizzjonali għandhom jintbagħtu permezz tal-ħolqa "Create a question" fil-"Questions and Answers" għafas il-buttuna fuq il-paġna korrispondenti TED-eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209). Fejn applikabbli, l-informazzjoni addizzjonali u l-informazzjoni li ngħatat iktar 'il fuq se jkunu ppubblikati fuq dan is-sit. Dawk li jitfgħu l-offerti huma avżati biex jirreġistraw fl-applikazzjoni tal-eTendering sabiex jirċievu notifiki dwar il-kuntratt. Mhumiex se jitwieġbu talbiet għal informazzjoni addizzjonali mill-21 ta' Diċembru sal-4.1.2019. Il-Qorti tal-Awdituri se tkun magħluqa mill-24 ta' Diċembru sat-2 ta' Jannar.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha jsir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, service des appels d'offres et contrats
Indirizz postali: 12, rue Alcide de Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Indirizz tal-Internet: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/12/2018