Услуги - 552117-2018

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Охлаждане с възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници
NDНомер на публикацията на обявлението552117-2018
PDДата на публикуване15/12/2018
OJНомер на броя на ОВ S242
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate-General for Energy
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен04/12/2018
DTКраен срок за подаване01/02/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73210000 - Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/energy/en/home
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС