Palvelut - 552117-2018

15/12/2018    S242

Belgia-Bryssel: Uusiutuviin energialähteisiin perustuva jäähdytys tarkistetun uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin yhteydessä

2018/S 242-552117

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Energy
Postiosoite: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: energia

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Uusiutuviin energialähteisiin perustuva jäähdytys tarkistetun uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin yhteydessä

Viitenumero: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Selvityksessä on arvioitava ehdotetun uusiutuviin energialähteisiin perustuvan jäähdytyksen määritelmän taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä menetelmiä uusiutuvan energian määrien ja jäähdytyksen osuuksien laskemista varten. Tässä yhteydessä on erityisesti analysoitava vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden osuuksien perustasoon vuonna 2020: odotettavat vaikutukset vuoden 2030 EU:n uusiutuvaa energiaa koskevaan tavoitteeseen ja vaikutus kansalliseen uusiutuvan energian osuuksiin EU:n uuden hallintoasetuksen ja tarkistetussa uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin yhteydessä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa. Komission ja sopimusosapuolen väliset kokoukset pidetään komission toimitiloissa Brysselissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimuksen tavoitteena on

— tehdä yleiskatsaus jäähdytystekniikoista ja niiden teknologisista kehityssuuntauksista,

— selvittää nykyinen jäähdytystarve ja se, miten kyseinen tarve kehittyy vuoteen 2030 saakka ja ainakin vuoteen 2050 saakka,

— tehdä yleiskatsaus jäähdytystekniikoista ja niiden teknologisesta kehityksestä ja esitellä ne,

— tutkia yksityiskohtaisesti, missä määrin lämpöpumput ja kaukojäähdytys voivat tuottaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa jäähdytystä,

— luoda vaihtoehtoja uusiutuviin energialähteisiin perustuvan jäähdytyksen määrittelemiseksi uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisesti ja vaihtoehtoja uusiutuvan energian osuuksien laskentamenetelmille,

— arvioitava mahdollisten uusiutuviin energialähteisiin perustuvan jäähdytyksen määritelmien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja hyötyjä sekä niihin liittyviä laskentaa ja tilastollisia raportointimenetelmiä, jotka perustuvat määrälliseen ja laadulliseen analyysiin,

— antaa perusteltu suositus sopivaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan jäähdytyksen määritelmää varten ja tekniseen soveltuvuuteen, uusiutuvia energialähteitä koskevaan direktiiviin sisältyviin oikeudellisiin vaatimuksiin, vaihtoehtojen vaikutusten, kustannusten ja hyötyjen määrälliseen ja laadulliseen vertailuun perustuvaa laskentamenetelmien valintaa varten,

— antaa laskennalliset yhtälöt suositeltuja menetelmiä varten,

— antaa suosituksia siitä, miten uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa jäähdytystä koskevia tilastotietoja voidaan ottaa käyttöön ottaen huomioon EU:n energiatilastoja koskevat puitteet,

— varmistaa johdonmukaisuus rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin, EU:n ekologisen suunnittelun puitteiden ja F-kaasuasetuksen kanssa ja antaa tietoa niiden välisestä suhteesta,

— auttaa tarkistetun uusiutuvien energialähteitä koskevan direktiivin täytäntöönpanossa, erityisesti EU:n vuoden 2030 tavoitteen saavuttamisen (3 artikla), uusiutuvien energialähteiden osuuden laskemisen (7 artikla), lämmityksen ja jäähdytyksen (23 artikla) sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen (24 artikla) osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 18
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Horisontti 2020 -ohjelma, vuosien 2018–2020 työohjelma

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/02/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/02/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIA

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajat voivat osallistua kokoukseen, mutta kutakin voi edustaa ainoastaan 1 henkilö. Avaustilaisuuden lopussa avauskomitean puheenjohtaja ilmoittaa tarjoajien nimet sekä kunkin vastaanotetun tarjouksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen. Saaduissa tarjouksissa mainittuja hintoja ei ilmoiteta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 3881-72313
Faksi: +33 3881-79062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Nidergerünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/12/2018