Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 552117-2018

15/12/2018    S242    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Aukstumapgāde no atjaunojamiem energoresursiem saskaņā ar pārskatīto Atjaunojamo energoresursu direktīvu

2018/S 242-552117

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Energy
Pasta adrese: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: enerģētika

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Aukstumapgāde no atjaunojamiem energoresursiem saskaņā ar pārskatīto Atjaunojamo energoresursu direktīvu

Atsauces numurs: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Galvenās CPV kods
73210000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pētījumā būs jānovērtē piedāvātās definīcijas aukstumapgādei no atjaunojamiem energoresursiem un atjaunojamo energoresursu enerģijas apjoma un aukstumapgādes īpatsvara aprēķināšanas ekonomiskā, sociālā un vides ietekme. Šajā saistībā jo īpaši būs jāanalizē ietekme uz atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvara sākumpozīciju 2020. gadā, paredzamais ieguldījums 2030. gada ES atjaunojamo energoresursu mērķrādītājā, kā arī ieguldījums valsts atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvarā saskaņā ar jauno ES Pārvaldības regulu un pārskatīto Atjaunojamo energoresursu direktīvu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi tiks izpildīti darbuzņēmēja telpās. Komisijas un darbuzņēmēja sanāksmes notiks Komisijas telpās Briselē.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šī pētījuma mērķi:

— pārskatīt aukstumapgādes tehnoloģiju un tās tehnoloģiskās attīstības tendences,

— noteikt pašreizējo aukstumapgādes pieprasījumu un tā attīstību līdz 2030. gadam un vēlāk (vismaz līdz 2050. gadam),

— pārskatīt un uzrādīt iespējamās aukstumapgādes tehnikas un to tehnoloģisko attīstību,

— sīki izpētīt, cik lielā mērā siltumsūkņi un centralizētā aukstumapgāde var nodrošināt aukstumapgādi no atjaunojamiem energoresursiem,

— izklāstīt aukstumapgādes no atjaunojamiem energoresursiem definēšanas iespējas, kas ir saskaņā ar pārskatīto Atjaunojamo energoresursu direktīvu, un variantus saistībā ar iespējamo metodiku atjaunojamo energoresursu īpatsvara aprēķināšanai,

— novērtēt ekonomisko, sociālo un vides ietekmi, izmaksas un ieguvumus no iespējamām definīcijām aukstumapgādei no atjaunojamiem energoresursiem un saistītajām aprēķināšanas un statistikas pārskatu metodēm, pamatojoties uz kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi,

— sniegt pamatotus ieteikumus piemērotai aukstumapgādes no atjaunojamiem energoresursiem definīcijai un aprēķinu metodēm, ņemot vērā tehnisko piemērotību, Atjaunojamo energoresursu direktīvas juridiskās prasības, iespēju ietekmes, izmaksu un ieguvumu kvantitatīvo un kvalitatīvo salīdzinājumu,

— sniegt ieteikto metožu aprēķinu vienādojumus,

— sniegt ieteikumus, kā piemērot statistikas pārskatu izveidi aukstumapgādei no atjaunojamiem energoresursiem, ņemot vērā ES enerģētikas statistikas sistēmu,

— nodrošināt saskaņotību ar Direktīvu par ēku energoefektivitāti, ES Ekodizaina sistēmu un F-gāzu regulu, kā arī informēt par saistīto mijiedarbību,

— palīdzēt īstenot pārskatīto Atjaunojamo energoresursu direktīvu, jo īpaši saistībā ar ES 2030. gada izvirzītā mērķa sasniegšanu (3. pants), atjaunojamo energoresursu īpatsvara aprēķināšanu (7. pants), noteikumiem saistībā ar siltumapgādi un aukstumapgādi (23. pants) un centralizētās siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmu (24. pants).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 18
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

“Apvārsnis 2020” darba programma 2018.–2020. gadam

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 01/02/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 04/02/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BEĻĢIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendenti var piedalīties sanāksmē, bet katru pretendentu var pārstāvēt ne vairāk kā 1 persona. Atvēršanas sanāksmes beigās atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauks pretendentu vārdus un paziņos lēmumu par katra saņemtā piedāvājuma pieņemamību. Piedāvājumos norādītās cenas netiks paziņotas.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 3881-72313
Fakss: +33 3881-79062

Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no dienas, kad saņemta paziņojuma vēstule par konkursa rezultātu, vai, ja tādas nav, no dienas, kad prasītājs ir informēts par rezultātu. Prasības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī atklāt jaunu termiņu.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Nidergerünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/12/2018