Storitve - 552117-2018

15/12/2018    S242

Belgija-Bruselj: Hlajenje z obnovljivimi viri energije v skladu s spremenjeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov

2018/S 242-552117

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Energy
Poštni naslov: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Hlajenje z obnovljivimi viri energije v skladu s spremenjeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov

Referenčna številka dokumenta: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Glavna koda CPV
73210000 Storitve svetovanja na področju raziskav
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

V okviru študije je treba oceniti ekonomske, socialne in okoljske vplive predlagane opredelitve hlajenja z obnovljivimi viri energije in metod izračuna količin in deleža energije iz obnovljivih virov na področju hlajenja. V tem kontekstu bo treba v študiji zlasti analizirati vpliv na izhodiščno zasnovo deležev energije iz obnovljivih virov leta 2020, pričakovani prispevek k cilju glede obnovljivih virov do leta 2030 in prispevek k nacionalnim deležem energije iz obnovljivih virov v skladu z novo uredbo EU o upravljanju in spremenjeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca. Sestanki med izvajalcem in Komisijo bodo potekali v prostorih Komisije v Bruslju.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilji študije so:

— pregledati hladilne tehnologije in trende njihovega tehnološkega razvoja,

— opredeliti trenutno povpraševanje po hlajenju in določiti, kako se bo to povpraševanje spreminjalo do leta 2030 in po njem, in sicer vsaj do leta 2050,

— pregledati in predstaviti potencialne tehnologije hlajenja z obnovljivimi viri energije in njihov tehnološki razvoj,

— podrobno proučiti, do kolikšne mere lahko hlajenje z obnovljivimi viri energije zagotovijo toplotne črpalke in daljinsko hlajenje,

— oblikovati potencialne opredelitve hlajenja z obnovljivimi viri energije, ki so v skladu s spremenjeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov, in potencialne metode izračuna deležev energije iz obnovljivih virov,

— oceniti ekonomske, socialne in okoljske vplive ter stroške in koristi potencialnih opredelitev hlajenja z obnovljivimi viri energije ter povezanih metod izračuna in statističnega poročanja na podlagi kvantitativne in kvalitativne analize,

— zagotoviti utemeljena priporočila glede izbora ustrezne opredelitve hlajenja z obnovljivimi viri energije in metod izračuna na podlagi tehnične ustreznosti, pravnih zahtev iz direktive o energiji iz obnovljivih virov, kvantitativne in kvalitativne primerjave vplivov ter stroškov in koristi zadevnih opcij,

— zagotoviti računske enačbe, povezane s priporočenimi metodologijami,

— zagotoviti priporočila glede načina izvedbe statističnega poročanja o hlajenju z obnovljivimi viri energije, ob upoštevanju okvira EU za statistiko energetike,

— zagotoviti skladnost in opredeliti povezave z direktivo o energetski učinkovitosti stavb, okvirom EU za okoljsko primerno zasnovo in uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih,

— podpreti izvedbo spremenjene direktive o energiji iz obnovljivih virov, zlasti v zvezi z doseganjem cilja EU do leta 2030 (člen 3), izračunom deležev energije iz obnovljivih virov (člen 7), določbami o ogrevanju in hlajenju (člen 23) ter daljinskim ogrevanjem in hlajenjem (člen 24).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Delovni program Obzorje 2020 za obdobje 2018–2020

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/02/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/02/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki se lahko udeležijo odpiranja, vendar jih lahko zastopa največ 1 oseba. Na koncu odpiranja bo predsednik odbora za odpiranje ponudb navedel imena ponudnikov ter sklep o sprejemljivosti vsake prejete ponudbe. Cene, ki bodo navedene v ponudbah, ne bodo sporočene.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Telefaks: +33 3881-79062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila o rezultatu razpisa ali, če tega ni bilo, od datuma, ko je tožnik zanj izvedel. Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne razveljavi skrajnega roka niti ne povzroči novega roka.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Nidergerünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/12/2018