Usluge - 552120-2018

15/12/2018    S242

Italija-Ispra: Održavanje zelenih površina i povezane aktivnosti na lokaciji JRC-a u Ispri

2018/S 242-552120

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 221-504905)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: Tatjana Tavcar
E-pošta: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje zelenih površina i povezane aktivnosti na lokaciji JRC-a u Ispri

Referentni broj: JRC/IPR/2018/R.I.4/0044/OC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
77310000 Usluge sadnje i održavanja zelenih površina
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ugovor obuhvaća sve aktivnosti održavanja povezane sa zelenim površinama, stablima i drugim površinama. Izvoditelj će biti odgovoran za održavanje zelenih površina na lokaciji JRC-a u Ispri, s površinom od više od 100 jutra.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/12/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 221-504905

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Umjesto:
Datum: 16/01/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 21/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Umjesto:
Datum: 17/01/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 21/01/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: