S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 552120-2018

15/12/2018    S242

Taliansko-Ispra: Údržba zelených plôch a súvisiace činnosti na pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre

2018/S 242-552120

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 221-504905)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 – Infrastructure
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Tatjana Tavcar
E-mail: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba zelených plôch a súvisiace činnosti na pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre

Referenčné číslo: JRC/IPR/2018/R.I.4/0044/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
77310000 Výsadba a údržba zelených plôch
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie zahŕňa všetky činnosti údržby súvisiace so zeleňou, stromami a ďalšími oblasťami. Dodávateľ bude zodpovedný za údržbu zelených plôch na pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre, ktorého rozloha je viac ako 100 akrov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/12/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 221-504905

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Namiesto:
Dátum: 16/01/2019
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 21/01/2019
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Namiesto:
Dátum: 17/01/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 21/01/2019
Miestny čas: 15:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: