Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 552120-2018

15/12/2018    S242

Taliansko-Ispra: Údržba zelených plôch a súvisiace činnosti na pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre

2018/S 242-552120

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 221-504905)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 – Infrastructure
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Tatjana Tavcar
E-mail: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba zelených plôch a súvisiace činnosti na pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre

Referenčné číslo: JRC/IPR/2018/R.I.4/0044/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
77310000 Výsadba a údržba zelených plôch
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie zahŕňa všetky činnosti údržby súvisiace so zeleňou, stromami a ďalšími oblasťami. Dodávateľ bude zodpovedný za údržbu zelených plôch na pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre, ktorého rozloha je viac ako 100 akrov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/12/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 221-504905

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Namiesto:
Dátum: 16/01/2019
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 21/01/2019
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Namiesto:
Dátum: 17/01/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 21/01/2019
Miestny čas: 15:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: