Palvelut - 552160-2019

21/11/2019    S225

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 225-552160

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 58200, Helsingin kaupunki
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/hkl/fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2274241-9
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hsy.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helen Sähköverkko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2035428-7
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.helensahkoverkko.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2630573-4
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.helen.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245078&tpk=61868fe6-a8f6-4b7b-a25b-bdf93cf9c9e5
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245078&tpk=61868fe6-a8f6-4b7b-a25b-bdf93cf9c9e5
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää yhdessä (hankintarenkaana) Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Helen Sähköverkko Oy:n sekä Helen Oy:n kanssa tarjoustanne yksilöimättömistä katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) eri osa-alueeseen. Osa-alueita koskevat tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa II.2) Kuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön osa-alueen 1 toimeksiantojen tilaajina ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa.

Hankittavat palvelut:

Osa-alueen toimeksiannot sisältävät katujen ja niihin liittyvien liikennejärjestelyjen sekä vesihuoltoverkostojen yleis- ja rakennussuunnittelua. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Osa-alueelle esitettävät henkilöt:

– Erikoisalan suunnittelijoiksi esitettävät henkilöt: Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle rakennesuunnittelun, vesihuoltosuunnittelun, pohjarakennesuunnittelun ja katuympäristön suunnittelun erikoisalasta vähintään kaksi (2) erikoisalan suunnittelijaa tai niiden hoitamiseen tarkoitettua alikonsulttia kuhunkin erikoisalaan. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Erikoisalan suunnittelijat lomakkeella (liite 3).

– Vertailuun esitettävät henkilöt: Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4).

Vertailuperusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 1 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet.

Toimittajien valinta:

Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Toimeksiantojen jakautuminen sopimuskauden aikana:

Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 40–20 % (EUR-määrä)

Sija 2: 30–15 % (EUR-määrä)

Sija 3: 25–10 % (EUR-määrä)

Sija 4: 20–5 % (EUR-määrä)

Sija 5: 15–0 % (EUR-määrä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
päättymispäivä: 28/02/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022–29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 2: Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön osa-alueen 2 toimeksiantojen tilaajina ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa.

Hankittavat palvelut:

Osa-alueen toimeksiannot sisältävät katujen ja niihin liittyvien liikennejärjestelyjen sekä vesihuoltoverkostojen rakennussuunnittelua (ml. vesihuollon kaivanto- ja pohjarakennus-suunnittelua). Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Osa-alueelle esitettävät henkilöt:

– Erikoisalan suunnittelijoiksi esitettävät henkilöt: Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vesihuoltosuunnittelun, pohjarakennesuunnittelun ja katuympäristön suunnittelun erikoisalasta vähintään yksi (1) erikoisalan suunnittelija tai niiden hoitamiseen tarkoitettu alikonsultti kuhunkin erikoisalaan. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Erikoisalan suunnittelijat lomakkeella (liite 3).

– Vertailuun esitettävät henkilöt: Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). Vertailuperusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 2 vertaillaan omana kokoknaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet.

Toimittajien valinta:

Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan kahdeksan (8) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Toimeksiantojen jakautuminen sopimuskauden aikana:

Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 40–20 % (EUR-määrä)

Sija 2: 30–15 % (EUR-määrä)

Sija 3: 25–10 % (EUR-määrä)

Sija 4: 20–10 % (EUR-määrä)

Sija 5: 15–5 % (EUR-määrä)

Sija 6: 10–0 % (EUR-määrä)

Sija 7: 5–0 % (EUR-määrä)

Sija 8: 5–0 % (EUR-määrä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
päättymispäivä: 28/02/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022–29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön osa-alueen 3 toimeksiantojen tilaajina ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa.

Hankittavat palvelut:

Osa-alueen toimeksiannot sisältävät erilaisia infra-alaan liittyviä tietomallintamisen asiantuntijatehtäviä. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Osa-alueelle esitettävät henkilöt:

Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4).

Vertailuperusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 3 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet.

Toimittajien valinta:

Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Toimeksiantojen jakautuminen sopimuskauden aikana:

Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 40–20 % (EUR-määrä)

Sija 2: 30–15 % (EUR-määrä)

Sija 3: 25–10 % (EUR-määrä)

Sija 4: 20–5 % (EUR-määrä)

Sija 5: 15–0 % (EUR-määrä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
päättymispäivä: 28/02/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022–29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön osa-alueen 4 toimeksiantojen tilaajina ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa.

Hankittavat palvelut:

Osa-alueen toimeksiannot sisältävät monialaisia kehittämis- ja selvityspalveluja, jotka kohdentuvat yleisten alueiden sopimusohjaukselliseen yhteisrakentamisen kokonaisuuteen Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen periaatteiden mukaisesti sekä työmaiden haitattomuuden edistämiseen, haittatekijöiden tunnistamiseen ja niiden hallintaan. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Osa-alueelle esitettävät henkilöt:

Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4).

Vertailuperusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 4 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet.

Toimittajien valinta:

Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Toimeksiantojen jakautuminen sopimuskauden aikana:

Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 40–20 % (EUR-määrä)

Sija 2: 30–15 % (EUR-määrä)

Sija 3: 25–10 % (EUR-määrä)

Sija 4: 20–5 % (EUR-määrä)

Sija 5: 15–0 % (EUR-määrä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
päättymispäivä: 28/02/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (2) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022–29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkötekninen suunnittelu

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 5 toimeksiantojen tilaajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Mikäli Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Hankittavat palvelut:

Osa-alue sisältää Helsingin kaupungin julkisten alueiden ulkovalaistuksen sekä muiden kaupunkiteknisten sähkölaiteverkostojen sekä valokuidun ennakkoputkien suunnittelutyöt. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Osa-alueelle esitettävät henkilöt:

Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4).

Vertailuperusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 5 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet.

Toimittajien valinta:

Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Toimeksiantojen jakautuminen sopimuskauden aikana:

Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 70–40 % (EUR-määrä)

Sija 2: 30–15 % (EUR-määrä)

Sija 3: 25–10 % (EUR-määrä)

Sija 4: 20–5 % (EUR-määrä)

Sija 5: 15–0 % (EUR-määrä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
päättymispäivä: 28/02/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022–29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 6: Ulkovalaistuksen tarveselvitykset ja yleissuunnitelmat

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 6 toimeksiantojen tilaajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Hankittavat palvelut:

Osa-alueen toimeksiannot sisältävät ulkovalaistukseen ja muuhun kaupunkitekniikkaan liittyvien tarveselvitysten ja yleissuunnitelmien laadintaa. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Osa-alueelle esitettävät henkilöt:

Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4).

Vertailuperusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 6 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet.

Toimittajien valinta:

Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan neljä (4) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Toimeksiantojen jakautuminen sopimuskauden aikana:

Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 60–40 % (EUR-määrä)

Sija 2: 40–20 % (EUR-määrä)

Sija 3: 25–10 % (EUR-määrä)

Sija 4: 15–0 % (EUR-määrä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
päättymispäivä: 28/02/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022–29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 7: Liikennevalojen putkitus-, sähkö- ja kaapelointisuunnittelu

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 7 toimeksiantojen tilaajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Mikäli Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Hankittavat palvelut:

Osa-alue sisältää liikennevalojen putkitus-, sähkö- ja kaapelointisuunnittelua. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Osa-alueelle esitettävät henkilöt:

Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4).

Vertailuperusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 7 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet.

Toimittajien valinta:

Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Toimeksiantojen jakautuminen sopimuskauden aikana:

Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 70–40 % (EUR-määrä)

Sija 2: 30–15 % (EUR-määrä)

Sija 3: 25–10 % (EUR-määrä)

Sija 4: 20–5 % (EUR-määrä)

Sija 5: 15–0 % (EUR-määrä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
päättymispäivä: 28/02/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022–29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 8: Kaupunkitekniikan valokuituverkon yleissuunnittelu

Osa nro: 8
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 8 toimeksiantojen tilaajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Mikäli Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Hankittavat palvelut:

Osa-alue sisältää yleissuunnitelmien laadintaa kaupunkitekniikan valokuituverkosta. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Osa-alueelle esitettävät henkilöt:

Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4).

Vertailuperusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 8 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet.

Toimittajien valinta:

Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Toimeksiantojen jakautuminen sopimuskauden aikana:

Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 70–40 % (EUR-määrä)

Sija 2: 30–15 % (EUR-määrä)

Sija 3: 25–10 % (EUR-määrä)

Sija 4: 20–5 % (EUR-määrä)

Sija 5: 15–0 % (EUR-määrä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
päättymispäivä: 28/02/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022–29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintaa koskevien asiakirjojen mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/01/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/01/2020
Paikallinen aika: 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Alihankinta:

Konsultilla on oikeus käyttää alikonsulttia vain, mikäli tilaaja on etukäteen hyväksynyt tämän ja alikonsultin käyttö kohdistuu ainoastaan osa-alueita täydentäviin tehtäviin. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi pohjarakennussuunnittelu, katuympäristösuunnittelu, liikennesuunnittelu ja liikenteen ohjaussuunnitelmien laadinta tai rakennesuunnittelu. Konsultti ei voi antaa projektipäällikön tehtäviä alihankintana toisaalle. Jos konsultti vetoaa alikonsultin voimavaroihin, kyseisen alikonsultin on tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen soveltuvuusvaatimukset täyttääkseen. Mikäli konsultti käyttää alikonsultteja, vastaa konsultti alikonsulttin työn tekemisestä ja lopputuloksen laadusta kuin omasta työstään. Alikonsulttien ketjuttaminen on kielletty. Tilaaja allekirjoittaa puitesopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Konsultilla ei ole oikeutta ilman pätevää syytä vaihtaa alikonsulttia, jonka voimavaroihin konsultti on vedonnut tarjouksessa. Nimetyt alikonsultit katsotaan konsultin resursseiksi. Siksi konsultin on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alikonsultit ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli konsultti tulee valituksi.

Ryhmittymä:

Tarjous voidaan jättää ryhmittymänä. Ryhmittymällä tarkoitetaan yritysten yhteistyötä puitesopimuksen saamiseksi. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, mikäli tarjous on tehty ryhmittymänä. Myös ryhmittymän jäsenet tulee ilmoittaa tarjouksessa. Kaikki tarjouspyynnön tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat myös tarjoajana olevaa ryhmittymää, ellei toisin ole mainittu. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään puitesopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi (1) organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet vastaavat yhteisvastuussa sopimusvelvoitteiden noudattamisesta allekirjoittamalla puitesopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/11/2019