Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 552358-2018

15/12/2018    S242

Magyarország-Békéscsaba: Kőművesmunka

2018/S 242-552358

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita cégvezető
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66241781
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültsé

II.1.2)Fő CPV-kód
45262522 Kőművesmunka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültsé

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262522 Kőművesmunka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
31321210 Kisfeszültségű kábelek
34928500 Közvilágítási berendezések
45112700 Tereprendezési munkák
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5600 Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 helyrajzi számú ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési-kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyban

1. Alapadatok, okiratok:

1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 helyrajzi számú telkein „Út- parkoló, közmű, környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás” létesítése.

1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:

Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 hrsz.

1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:

— a telek területe: 193 824 m2,

— a fennálló rendezvénycsarnok és kolbászudvar épületek beépített alapterülete: 3188,19 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

— a tervezett új Körte sori fogadóépület beépített alapterülete: 375,03 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

— a tervezett új Látogatóközpont beépített alapterülete: 655,63 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat az építési engedélyek alapján elkészült, és jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt tendertervek tartalmazzák.

1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege:

„Út- parkoló, közmű, környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás” építése a hozzá tartozó kiviteli tervezéssel.

1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.

A tender tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.

A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembe helyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

1.2. Előzmény okiratok:

1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:

Békéscsaba CsabaPark II. ütem közlekedési létesítmények építésének engedélyezése (Eng. szám: BE/UO/31/26/2017.)

A CsabaPark környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás építési-kivitelezési munkáihoz tartozóan jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek nem váltak szükségessé.

2. Közbeszerzési műszaki leírás:

— Az Ajánlattevő feladata a Megrendelő által szolgáltatott ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki tartalom és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése és az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése, annak összes költségével együtt,

— Ajánlattevő a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során köteles folyamatosan egyeztetni Megrendelővel. Megrendelő csak az általa egyeztetett és írásban jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt köteles teljesítésként átvenni Ajánlattevőtől. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad. Ajánlattevő nyomtatott formában 10 példány (melyből 3 példányt Ajánlatkérő a jóváhagyását követően visszaszolgáltat Ajánlattevő részére), digitális formában (CD vagy DVD) 5 példány kiviteli tervdokumentációt szolgáltat Megrendelő részére.

A további dokumentumok az ajánlattételi felhívásban kerültek részletezésre.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 128-290834

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültsé

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 519 995 351.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 27.11.2018.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/12/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45262522 Kőművesmunka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45262522 Kőművesmunka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
31321210 Kisfeszültségű kábelek
34928500 Közvilágítási berendezések
45112700 Tereprendezési munkák
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5600 Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 helyrajzi számú ingatlanok

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Vállalkozási szerződés szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési-kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyban

1. Alapadatok, okiratok:

1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 helyrajzi számú telkein „Út- parkoló, közmű, környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás” létesítése.

1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:

Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 hrsz.

1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:

— a telek területe: 193 824 m2,

— a fennálló rendezvénycsarnok és kolbászudvar épületek beépített alapterülete: 3188,19 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

— a tervezett új Körte sori fogadóépület beépített alapterülete: 375,03 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

— a tervezett új Látogatóközpont beépített alapterülete: 655,63 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat az építési engedélyek alapján elkészült, és jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt tendertervek tartalmazzák.

1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege:

„Út- parkoló, közmű, környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás” építése a hozzá tartozó kiviteli tervezéssel.

1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.

A tender tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz. A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres

Üzembe helyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

1.2. Előzmény okiratok:

1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:

Békéscsaba CsabaPark II. ütem közlekedési létesítmények építésének engedélyezése (Eng. szám: BE/UO/31/26/2017.)

A CsabaPark környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás építési-kivitelezési munkáihoz tartozóan jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek nem váltak szükségessé.

2. Közbeszerzési műszaki leírás:

2.1. Tervezés:

— Az Ajánlattevő feladata a Megrendelő által szolgáltatott ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki tartalom és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése és az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése, annak összes költségével együtt,

— Ajánlattevő a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során köteles folyamatosan egyeztetni Megrendelővel. Megrendelő csak az általa egyeztetett és írásban jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt köteles teljesítésként átvenni Ajánlattevőtől. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad. Ajánlattevő nyomtatott formában 10 példány (melyből 3 példányt Ajánlatkérő a jóváhagyását követően visszaszolgáltat Ajánlattevő részére), digitális formában (CD vagy DVD) 5 példány kiviteli tervdokumentációt szolgáltat Megrendelő részére.

A további dokumentumok az ajánlattételi felhívásban kerültek részletezésre.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 316
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 519 995 351.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szerződéses feltétel:

Vállalkozási szerződés 3. pont első mondata:

"3. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a keretmegállapodás és a szerződés értelmében a szerződés szerinti feladatokat, a tervezést és az építési kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően határidőben elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági és egyéb engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettséget szerződésszerűen teljesíteni szerződés hatálybalépésétől számított 180 napon belül. "

Módosított szerződéses feltétel:

"1. A Szerződés 3. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a keretmegállapodás és a szerződés értelmében a szerződés szerinti feladatokat, a tervezést és az építési kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően határidőben elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági és egyéb engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettséget szerződésszerűen teljesíteni szerződés hatálybalépésétől számított 316 napon belül. "

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés teljesítéséhez tartozó feladat az ETR2 jelű villamos elosztóberendezés elkészítése,továbbá áramvételi helyek kialakítása,a térvilágítási rendszer kivitelezése,beüzemelése és az ezekhez tartozó üzembe helyezést megelőző minősítő vizsgálatok,mérések elvégzése.A kiviteli terveknek megfelelően az újonnan kiépítésre kerülő elektromos berendezések, csatlakozási, áramvételi helyek áramellátása az új transzformátor állomásról biztosítható,ezért a szerződés szerinti hiánymentes teljesítéshez szükséges az új közcélú hálózat üzemszerű működése.A transzformátorállomás és annak elektromos betápláló kábele kiépítése az NKM Áramhálózati Kft. kivitelezésében készül el. Előzetes tájékoztatás szerint a Hálózati Csatlakozási Szerződésben vállaltakat figyelembe véve az NKM Áramhálózati Kft. legkorábban 18.3.2019 napjáig vállalta a közcélú hálózat rendelkezésre állásának biztosítását,amely határidőbe nincs beszámítva más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárás lefolytatásához szükséges idő

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 519 995 351.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 519 995 351.00 HUF