Услуги - 55241-2017

TIЗаглавиеИpлaндия-Дъблин: Предоставяне на общи и специфични канцеларски продукти
NDНомер на публикацията на обявлението55241-2017
PDДата на публикуване14/02/2017
OJНомер на броя на ОВ S31
TWГрад/населено място на купувачаДЪБЛИН
AUОфициално наименование на купувачаEurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен02/02/2017
DTКраен срок за подаване16/03/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)IE021
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС