Tjenesteydelser - 552640-2019

21/11/2019    S225    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Glostrup: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2019/S 225-552640

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 206-502189)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
E-mail: vdb@vestfor.dk
Telefon: +45 20461918

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - Kørsel og behandling af perkolat fra Vestskoven

Sagsnr.: 19-03629
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører afhentning af perkolat og kørsel til Biofoss, tørsugning af samlebrønd, dialog med Vestforbrænding om miljø og arbejdsmiljø, måling af pH og behandling af perkolat med syre, hvis pH > 9. Ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre ca. 2 400 000 DKK over en 4-årig periode.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 206-502189

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 21/11/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 29/11/2019
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tilbudsfristen forlænges fra torsdag den 21.11.2019 kl. 12:00 til fredag den 29.11.2019 kl. 10:00 på grund af ændring i bilag 3 - tilbudsliste.