Varer - 55272-2017

Vis forkortet udgave

14/02/2017    S31

Belgien-Bruxelles: Indkøb af tilbehør til badges — parti 1: indkøb af stropper med grafisk logo eller grafisk logo med tekst (afhængigt af arrangementet) — parti 2: indkøb af andre stropper

2017/S 031-055272

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 7.2.2017, 2017/S 026-045058)

Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN. Henvendelser: unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL. Tlf. +32 22818062. Fax +32 22800262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

I stedet for 

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:

Engelsk, fransk.

Læses 

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:

Et af de officielle sprog i Den Europæiske Union, dvs. bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Sekretariatets evalueringsudvalg kan beslutte at få et bud oversat, hvis det anser dette for nødvendigt, for at buddet forstås.