Supplies - 552740-2020

18/11/2020    S225

Romania-Bucharest: Garments for biological or chemical protection

2020/S 225-552740

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
National registration number: 4420465
Postal address: Str. Dudești nr. 191
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 031084
Country: Romania
Contact person: Robert Sorin Negoiță
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telephone: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Internet address(es):
Main address: www.primarie3.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107282
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de produse combatere COVID de tip măști, mănuși și botoși

Reference number: 4420465_2020_PAAPD1149194
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul Acordului - Cadru îl reprezintă furnizarea de produse combatere COVID de tip măști, mănuși și botoși pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

LOT 1 – MĂȘTI

LOT 2 – MĂNUȘI

LOT 3 – BOTOȘI

Autoritatea contractanta organizeaza procedura de achizitie in vederea desfasurarii in conditii optime a procesului educational, prin dotarea unitatilor de invatamant din Sectorul 3 cu produse combatere COVID de tip măști, mănuși și botoși, in conditiile evolutiei situatiei epidemiologice nationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2 in conformitate cu prevederile Art. 74 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 10 zile.

Autoritatea va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 6-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti achizitioneaza produsele de mai sus pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 45 664 410.40 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1- Masti

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Unitatile de invatamant de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de produse combatere COVID de tip măști, mănuși și botoși - LOT 1- Masti

Cel mai mic contract subsecvent: 42.784 buc avand o valoare totala estimata de 21.392,00 RON fără TVA;

Cel mai mare contract subsecvent: 652.736 buc avand o valoare totala estimata de 326.368,00 RON fără TVA;

Valoarea minima a acordului cadru: 695.520 buc avand o valoare totala estimata de 347.760,00 RON fără TVA;

Valoare maxima a acordului cadru: 67.316.032 buc avand o valoare totala estimata de 33.658.016,00 RON fără TVA;

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti va incheia maxim 26 contracte subsecvente pe an pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 658 016.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare si alte surse legal constituite

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 -BOTOȘI

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Unitatile de invatamant de pe raza sectorului 3 al Municipiului Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare produse combatere COVID -LOT 3 -BOTOȘI

Cel mai mic contract subsecvent: 100.800 buc avand o valoare totala estimata de 20.160,00 RON fără TVA;

Cel mai mare contract subsecvent: 196.672 buc avand o valoare totala estimata de 39.334,40 RON fără TVA

Valoarea minima a acordului cadru: 297.472 buc avand o valoare totala estimata de 59.494,40 RON fără TVA;

Valoare maxima a acordului cadru: 21.829.808 buc avand o valoare totala estimata de 4.365.961,60 RON fără TVA

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti va incheia maxim 26 contracte subsecvente pe an pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 365 961.60 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare si alte surse legal constituite

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 -MĂNUȘI

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Unitatile de invatamant de pe raza sectorului 3

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de produse combatere COVID de tip măști, mănuși și botoși - LOT 2 -MĂNUȘI

Cel mai mic contract subsecvent: 100.800 buc avand o valoare totala estimata de 35.280,00 RON fără TVA;

Cel mai mare contract subsecvent: 196.672 buc avand o valoare totala estimata de 68.835,20 RON fără TVA;

Valoarea minima a acordului cadru: 297.472 buc avand o valoare totala estimata de 104.115,20 RON fără TVA;

Valoare maxima a acordului cadru: 21.829.808 buc avand o valoare totala estimata de 7.640.432,80 RON fără TVA;

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti va incheia maxim 26 contracte subsecvente pe an pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 640 432.80 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare si alte fonduri legal constituite

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati, subcontractanti, terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:

1) Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării).

2) Certificate Constatatoare Fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (Buget Local - taxe si impozite locale, Buget de Stat - ANAF, etc.) cu informatii valabile la data solicitarii de catre autoritatea contractanta, pentru:

— Sediul social,

— Sedii secundare,

— Puncte de lucru.

3) Cazierul Judiciar asa cum rezulta din Certificatul Constatator emis de ONRC / actul constitutiv, pentru:

— Operatorul Economic,

— Membrii Organului de Administrare,

— Membrii de Conducere sau de Supraveghere al respectivului operator economic,

— Si in cazul in care exista, a celor care au putere de Reprezentare, de Decizie sau de Control (auditori, cenzori) în cadrul acestuia.

4) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) Alte documente edificatoare, dupa caz (declarație pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la informațiile solicitate conform art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016)

Prezentarea de catre toti ofertantii (inclusiv pentru asociati, subcontractanti, terti sustinatori) a Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 odata cu depunerea DUAE.

Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, MARIUS MIHĂIȚĂ, ROXANA MARIANA CÎRSTEA, GEORGETA VIȘAN, LILIANA GEORGIANA PREDILĂ, GĂLĂȚANU ROBERT ALEXANDRU, COCIAȘ AURELIA, PÂRVAN ALEXANDRA ROXANA, ANA MARIA DIANA VĂRZARU, IRINA VALENTINA VASILE, LOREDANA DIACONU, GHEȚU OCTAVIAN, MIRELA CLAUDIA ALDEA, RĂZVAN PÂRVU, RALUCA IVONNE STAN, GHEORGHE ȘERBAN, CAMELIA DANA GAVRILĂ, ȘERBAN MARIA CRISTINA, IRINA GINA SOROCEANU, FILIP CORALIA, NICOLETA PLĂCINTE, EMILIA CARABULEA, ILIE CONSTANȚA, DINUȚI DANIELA, STANCA OLIMPIA VASILICA, DRĂGHICI MARIA, POPA RODICA, TĂNASE CRISTINA, CHIVU MARIAN – SILVIU, MILITARU ANDREI – VIȘAN, NETEA VIOLETA - ANCUȚA, IACOB ȘTEFANIA, POPESCU MARIA - SILVIA, COANDĂ LARISA – ANCA, GEORGETA IVAN, OVIDIU COSMIN TARIGRADEANU, ALINA SARBU, MONICA FLORENTINA AVRAM, ANDREI CONSTANTIN STRAT, MARIUS CONSTANTIN POPESCU, ADRIAN ALEXANDRU TUGUI, MONICA STEFANOIU, MIHAELA CALIN, TĂNASE DEDE, DAN VASILE.

Nedepunerea DUAE-urilor odată cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant, terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune odată cu DUAE angajamentul ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare, acordul de asociere (împreună cu documente anexe dacă este cazul) din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atăt ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului, asociatului si terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanti clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Nedepunerea DUAE-urilor odată cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant, terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune odată cu DUAE angajamentul ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare, acordul de asociere (împreună cu documente anexe dacă este cazul) din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, după caz.

Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Ofertantii straini trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta (vor depune Certificatul Constatator emis de ONRC sau echivalent) din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, pentru confirmarea ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terii sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se va urmari corespondenta dintre capacitatea de exercitare profesionala si toate activitatile din obiectul contractului.

Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.

Ofertanţii trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta (vor depune Certificatul Constatator emis de ONRC sau echivalent) din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, pentru confirmarea ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terii sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se va urmari corespondenta dintre capacitatea de exercitare profesionala si toate activitatile din obiectul contractului. Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 3 Proportia de subcontractare Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Loturile: 6 Proportia de subcontractare Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Loturile: 4 Proportia de subcontractare Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Loturile: 5 Proportia de subcontractare Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu ofertantii clasati pe primele 3 locuri, in ordinea valorilor ofertate. În cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine Autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, fara afectarea clasamentului ofertantilor aflati pe locurile superioare. In cazul in care din motive tehnice, exclusiv legate de performantele tehnice ale SICAP, nu este posibila transmiterea in forma electronica, prin intermediul SICAP, documentele respective se trimit AC pe adresa de e-mail relatiipublice@primarie3.ro. Atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor). Va informam ca pentru toate punctele de lucru care se regasesc in Certificatul Constatator al fiecarui operator economic, la momentul declararii ofertei ca fiind castigatoare, se vor solicita documentele doveditoare la nivel DUAE, astfel operatorii economici vor lua in considerare depunerea certificatelor constatatoare fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (Buget Local - Taxe si impozite locate, Buget de Stat - ANAF, etc) pentru fiecare punct de lucru si sediu secundar. Mai mult, se va lua in considerare ca se vor depune certificate de cazier judiciar pentru operatorul economic; membrii organului de administrare; membrii de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic si in cazul in care exista, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control (auditori, cenzori) in cadrul acestuia. Mentionam ca perioada de evaluare a ofertelor este de 60 de zile lucratoare, stabilita conform Art. 214 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu posibilitatea de prelungire pe baza unui document justificator.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/11/2020