Roba - 552969-2022

TINazivHrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
NDBroj objave obavijesti552969-2022
PDDatum objave10/10/2022
OJBroj izdanja SL S-a195
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaKLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB (46377257342)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan05/10/2022
DTRok za podnošenje18/10/2022
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti2 - Dodatni podaci
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)33141000 - Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR05
IAInternetska adresa (URL)https://www.kbc-zagreb.hr/
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU