Dostawy - 553040-2021

 • 481466-2021: Hiszpania-Palma: Pompy wodne
  Data publikacji:24/09/2021
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
  Nazwa instytucji:Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.
  • 553040-2021: Hiszpania-Palma: Pompy wodne
   Data publikacji:29/10/2021
   Dokument:Sprostowanie
   Nazwa instytucji:Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.
  • 37630-2022: Hiszpania-Palma: Pompy wodne
   Data publikacji:24/01/2022
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
   Nazwa instytucji:Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.
  • 176925-2022: Hiszpania-Palma: Pompy wodne
   Data publikacji:05/04/2022
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
   Nazwa instytucji:Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.