Prekės - 553854-2018

Pateikti glaustą rodinį

18/12/2018    S243    Išorinės pagalbos programos - Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija-Skopjė: PNPP - IRT tiekimas teisingumo sektoriaus institucijoms

2018/S 243-553854

Prekių pirkimo konkurso procedūros anuliavimas

1 dalis. Integruotos teismų bylų valdymo sistemos teikimas

(Europos Bendrijos Oficialiojo Leidinio priedas, 7.9.2018, 2018/S 172-389642)

 1.Nuoroda į publikaciją

EuropeAid/139725/IH/SUP/MK
 2.Publikavimo data

7.9.2018
 3.Programos pavadinimas

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė II (PNPP II) – 2014 m. metinė programa
 4.Perkančioji organizacija

Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD), http://cfcd.finance.gov.mk/, St. Dame Gruev 12, 1000 Skopjé, MAKEDONIJA
 5.Anuliavimo priežastis

1 dalies „Integruotos teismų bylų valdymo sistemos teikimas“ pirkimo procedūra buvo anuliuota vadovaujantis PRAG 2.6.13 skyriumi „Pirkimo procedūrų anuliavimas“, nes nebuvo gauta tinkamo, kokybiniu ar finansiniu požiūriu priimtino pasiūlymo.

Pastabos.

Jei bus pradėta nauja pirkimo procedūra dėl šio projekto, bus skelbiamas naujas skelbimas apie pirkimą, jei perkančioji organizacija nebus paskyrusi sutarties derybų procedūros metu. Tokiu atveju bus skelbiamas tik skelbimas apie sutarties skyrimą.