Prekės - 553855-2018

Pateikti glaustą rodinį

18/12/2018    S243    Išorinės pagalbos programos - Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Turkija-Ankara: PNPP - Įrangos, skirtos šalies viduje perkeltiems gyventojams Vano provincijoje remti, tiekimas

2018/S 243-553855

Prekių pirkimo konkurso procedūros anuliavimas

2 ir 4 dalys

(Europos Bendrijos Oficialiojo Leidinio priedas, 23.5.2018, 2018/S 096-217872)

 1.Nuoroda į publikaciją

EuropeAid/139257/IH/SUP/TR
 2.Publikavimo data

23.5.2018
 3.Programos pavadinimas

2015 m. metinė veiksmų programa, skirta Turkijai, pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II).
 4.Perkančioji organizacija

Centrinis finansų ir sutarčių skyrius, Ankara, Turkija
 5.Anuliavimo priežastis

Konkurso procedūra dėl 2 ir 4 dalių buvo nesėkminga, t. y. nebuvo gauta nė vieno kokybės požiūriu priimtino pasiūlymo.

Pastabos.

Pradėjus naują konkurso procedūrą dėl šio projekto bus publikuojamas naujas skelbimas apie pirkimą, nebent perkančioji organizacija paskirs sutartį derybų procedūros metu. Tokiu atveju bus publikuojamas tik pirkimo sutarties skyrimas.