Prekės - 55451-2019

05/02/2019    S25

Lenkija-Radziejów: Medicinos įranga

2019/S 025-055451

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 001-000303)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adresas: Szpitalna 3
Miestas: Radziejów
NUTS kodas: PL619 Włocławski
Pašto kodas: 88-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sławomir Kuligowski
El. paštas: szpital@op.pl
Telefonas: +48 542856200
Faksas: +48 542853701

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.szpitalradziejow.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem.

Nuorodos numeris: PN-17/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej wraz z wyposażeniem technologicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
01/02/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 001-000303

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3
Yra:

Wykonawca musi wykazać, że:

a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu służby zdrowia wraz z jego wyposażeniem, w tym co najmniej jeden raz obiektu szpitalnego z blokiem operacyjny, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2 i wartości robót budowlanych minimum 1 000 000 PLN brutto dla jednego obiektu i 500 000 PLN brutto dla drugiego obiektu,

Turi būti:

Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 razy robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, w tym co najmniej 1 raz wykonał w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt szpitalny z blokiem operacyjnym wraz z wyposażeniem, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2 i wartości robót budowlanych minimum 1 000 000,00 PLN brutto dla jednego obiektu i 500 000,00 PLN brutto dla drugiego obiektu,

VII.2)Kita papildoma informacija: