Prekės - 55464-2019

05/02/2019    S25    Prekės - Sutarties ar koncesijos keitimas galiojimo laikotarpiu - Atviras konkursas 

Bulgarija-Sofija: Kuras

2019/S 025-055464

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Izpalnitelna agentsiya „Morska administratsiya“
Nacionalinis registracijos Nr.: 121797867
Adresas: ul. Dyakon Ignatiy
Miestas: Sofiya
NUTS kodas: BG411 София (столица)
Pašto kodas: 1000
Šalis: Bulgarija
Asmuo ryšiams: Veselina Mutafchiyska — gl. yuriskonsult v direktsiya APFSO
El. paštas: veselina.mutafchiyska@marad.bg
Telefonas: +359 70010145
Faksas: +359 70010145

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.marad.bg/index.php

Pirkėjo profilio adresas: http://www.marad.bg/page.php?category=145&id=34

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09100000 Kuras
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09100000 Kuras
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pabaiga: 31/05/2019

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 244-558157

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
09100000 Kuras
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BG БЪЛГАРИЯ
VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Доставка на горива за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съгласно условията на процедура на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“ по обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ на Централния орган за покупки.

Видове горива и прогнозни количества, както следва:

1. Бензин А95 Н — 1 000 литра.

2. Дизелово гориво — 10 000 литра.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pabaiga: 31/05/2019
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 30 000.00 BGN
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Петрол АД
Nacionalinis registracijos Nr.: 831496285
Adresas: бул. Черни връх № 43
Miestas: София
NUTS kodas: BG БЪЛГАРИЯ
Pašto kodas: 1000
Šalis: Bulgarija
El. paštas: katerina.mladenova@petrol.bg
Telefonas: +359 2-9690110
Faksas: +359 2-9690296

Interneto adresas: http://www.petrol.bg/

Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

С писмо с вх. № 2066/29.11.2018 г. от Министерство на финансите Централният орган за покупки (ЦОП) уведомява възложителите за сключване на допълнително споразумение № 1/22.11.2018 г. към рамково споразумение № СПОР 48/30.12.2016 г. С допълнителното споразумение се изменя първоначално определеният срок на действие на рамковото споразумение, като новоопределеният срок е до 31.5.2019 г. или до сключване на новото рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП, открита с решение № РМФ-39/18.6.2018 г., което от двете събития настъпи първо. С допълнително споразумение № 1/29.1.2019 г. към договор от 11.12.2018 г. се определя нов срок за изпълнение на доставките — 31.5.2019 г. или до сключване на договор след проведена процедура на вътрешен конкурентен избор, въз основа на ново рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 30 000.00 BGN
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 34 500.00 BGN