Paslaugos - 555423-2018

18/12/2018    S243    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Danija-Kokkedal: Statybos darbai

2018/S 243-555423

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Fredensborg Kommune
Nacionalinis registracijos Nr.: 29188335
Adresas: Egevangen 3 B, Brønsholm
Miestas: Kokkedal
NUTS kodas: DK DANMARK
Pašto kodas: 2980
Šalis: Danija
Asmuo ryšiams: Karoline Bromose
El. paštas: kbro@fredensborg.dk

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://permalink.mercell.com/96757116.aspx

Pirkėjo profilio adresas: http://www.fredensborg.dk/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://permalink.mercell.com/96757116.aspx
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://permalink.mercell.com/96757116.aspx
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Udbud af rammeaftaler på malerarbejder

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for maler-fagentreprisen.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15.12.2015).

Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Der vil ikke kunne forhandles om de afgivne tilbud.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 3 600 000.00 DKK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
45300000 Pastatų įrengimo darbai
45400000 Pastato užbaigimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: DK013 Nordsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Fredensborg Kommune.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dette udbud omfatter rammeaftaler for maler-fagentreprisen.

Maler-fagentreprisen indeholder alle ydelser indenfor dette fag i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt mindre til- og ombygninger på Fredensborg Kommunes bygninger. Det nærmere omfang og ydelser indeholdt i fagentreprisen og vilkårene herfor, fremgår af rammeaftalen og dens bilag.

Enkeltopgaver med en værdi på op til 800 000 DKK ekskl. moms, men inkl. materialer, per opgave er omfattet af udbuddet. Enkeltopgaver med en værdi på mere end 800 000 DKK ekskl. moms, men inkl. materialer, er ikke omfattet af udbuddet. Sådanne opgaver udbydes som selvstændige udbud under tilbudsloven.

Opgaverne består af planlagt og daglig vedligeholdelse af kommunens ejendomme, der udføres inden, der opstår en skade på en bygningsdel, eller når der er opstået en skade i en bygningsdel.

Parallelle rammeaftaler:

Der udbydes 3 rammeaftaler, der dækker hvert sit geografiske område i kommunen.

For hver af de 3 rammeaftaler indgås der aftaler med 3 tilbudsgivere i en kaskade, således at der for denne fagentreprise samlet set vil være op til 9 entreprenører i alt, idet tilbudsgiver kun kan tildeles én rammeaftale (delaftale) inden for denne fagentreprise.

Der vil således blive indgået enslydende parallelle rammeaftaler på de 3 delaftaler (geografiske områder) med hver tilbudsgiver, der vinder en plads i kaskaden (dvs. bliver nr. 1, 2 eller 3 på en rammeaftale). Den eneste forskel mellem rammeaftalerne er således den geografiske fordeling, samt om tilbudsgiver er nr. 1, 2 eller 3 i kaskaden på den pågældende delaftale.

Særligt om tilbudsgivers prioritering og geografiske områder:

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten (bilag 3), angive sin prioritering i forhold til geografisk placering af en eventuel rammeaftale.

Princippet for tildeling af rammeaftaler er, at de 3 billigste tilbudsgivere rangeres som nr. 1 i kaskaden på hver sin rammeaftale i hvert sit geografiske område. De tilbudsgivere, som er fjerde, femte og sjette billigst, rangeres som nr. 2 i kaskaden på hver sin rammeaftale i hvert sit geografiske område. De tilbudsgivere, som er syvende, ottende og niende billigst, rangeres som nr. 3 i kaskaden på hver sin rammeaftale i hvert sit geografiske område. Øvrige tilbudsgivere opnår ikke en rammeaftale.

Tilbudsgiverne tildeles så vidt muligt det geografiske område, som tilbudsgiver ønsker. Det sker på baggrund af tilbudsgivers prioritering af geografi, der er angivet i tilbudslisten (bilag 3).

Såfremt en tilbudsgiver ikke foretager en prioritering af geografi, lægges de øvrige lige-rangerede tilbudsgiveres prioritering til grund for tildelingen af geografisk område.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 3 600 000.00 DKK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/04/2019
Pabaiga: 31/03/2023
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

— Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 2 afsluttede regnskabsår,

— Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår,

— Virksomhedens erhvervsansvarsforsikringsdækning,

— Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" i ESPD bedes Tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskaber har været revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

For personligt ejede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder), skal der dog alene oplyses:

— Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Har virksomheden eksisteret i mindre end 2 år, skal nøgletal oplyses for samtlige af virksomhedens tilgængelige regnskabsår. Er der ingen tilgængelige regnskabsår, skal Tilbudsgiver vedlægge anden relevant og egnet dokumentation, f.eks. revisorerkæring eller erklæring fra pengeinstitut, for sin økonomiske og finansielle kapacitet. Virksomhedens tegningsberettigede person skal ved sin underskrift indestå for rigtigheden af ovennævnte oplysninger.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

— Virksomhedens samlede årsomsætning skal i gennemsnit over de 2 år, eller for nystartede virksomheder i gennemsnit over den tid, som virksomheden har eksisteret, som minimum udgøre den ønskede delaftales skønnede årlige omsætning,

— Virksomheden må kun have haft negativ egenkapital i et af de 2 seneste års aflagte årsregnskaber (gælder dog ikke for personligt ejede virksomheder),

— Virksomheden og dennes eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 2 000 000 DKK ved tingsskade og minimum 5 000 000 DKK ved personskade pr. år,

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift (gælder dog ikke for personligt ejede virksomheder).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Referencer for tilsvarende leverancer inden for maler-entreprisen på vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt mindre til- og ombygninger som den udbudte, og som Tilbudsgiver har udført og afsluttet korrekt inden for de seneste 3 år.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

For at være egnet, skal Tilbudsgiver opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal have minimum 3 referencer som angivet ovenfor, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

— Start- og slutdato for leverancen,

— Modtager af leverancen (kunden),

— Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen,

— Kort beskrivelse af leverancen, inkl. tilbudsgivers egen rolle/andel heri.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 29/01/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Danų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 29/01/2019
Vietos laikas: 12:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Klagenævnet for Udbud
Adresas: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Miestas: Viborg
Pašto kodas: 8800
Šalis: Danija
El. paštas: klfu@naevneneshus.dk
Telefonas: +45 35291000
Faksas: +45 33307799

Interneto adresas: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresas: Carl Jacobsens Vej 35
Miestas: Valby
Pašto kodas: 2500
Šalis: Danija
El. paštas: kfst@kfst.dk
Telefonas: +45 41715000
Faksas: +45 41715100

Interneto adresas: http://www.kfst.dk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/12/2018