Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 555432-2019

22/11/2019    S226

Chequia-České Budějovice: Servicios de unidad de asistencia y de apoyo

2019/S 226-555432

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 207-505095)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Statutární město České Budějovice
Número de identificación fiscal: 00244732
Dirección postal: nám. Přemysla Otakara II.
Localidad: České Budějovice
Código NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Código postal: 370 01
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Šárka Alešová
Correo electrónico: alesovas@c-budejovice.cz
Teléfono: +420 386803222
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.c-budejovice.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Technická podpora pro serverovou farmu I.

Número de referencia: 19201
II.1.2)Código CPV principal
72253000 Servicios de unidad de asistencia y de apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem zakázky je nákup technické a licenční podpory pro vyjmenované komponenty stávající serverové farmy SMČB. Statutární město České Budějovice provozuje ve dvou geograficky oddělených lokalitách serverovou farmu, včetně nezbytných podpůrných technologií. Zařízení byla nakoupena na přelomu let 2014/2015 spolu se zajištěním odpovídající servisní podpory. Na těchto zařízeních jsou provozovány veškeré agendové systémy MMČB a Městské policie a jedná se o naprosto klíčové provozní technologie. Pro zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu vypisuje zadavatel veřejnou zakázku na zajištění výrobcem garantovaného servisu a podpory majoritní části HW a SW komponent pro roky 2020 – 2022. Přehled komponent je uveden v příloze smlouvy „Příloha č.1 - Specifikace produktů a požadovaných SLA, včetně cen“.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 207-505095

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 29/11/2019
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 29/11/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: