Dodávky - 55546-2021

03/02/2021    S23

Česko-Praha: Informační systémy a servery

2021/S 023-055546

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 255-639999)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Homolce
Národní identifikační číslo: 00023884
Poštovní adresa: Roentgenova 37/2
Obec: Praha 5-Motol
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 30
Země: Česko
E-mail: anna.csabova@homolka.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.homolka.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Záložní datové centrum NNH - I. etapa

II.1.2)Hlavní kód CPV
48800000 Informační systémy a servery
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a uvedení do provozu nového Záložního datového centra pro zajištění bezporuchové podpory všech lékařských, provozních a bezpečnostních procesů v NHH a servisní podpora po celou délku trvání záruční doby, tj. pod dobu 5 let.

Součástí akce jsou zejména dispoziční úpravy stávajícího objektu Úpravny vody pro umístění rozvoden a technické místnosti, úprava stávající rampy s částečným zastřešením, dodávka kompletně vybavené jednotky datového centra v kontejnerovém provedení s autonomním chlazením a dále instalace optických tras, přívodů napájení, záložních prvků atd. Technologická příprava zároveň zajistí potřebnou připravenost pro instalaci druhého datového kontejneru v další etapě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/01/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 255-639999

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 03/02/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/03/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Namísto:
Datum: 03/02/2021
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 08/03/2021
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: