Dienstleistungen - 555511-2019

22/11/2019    S226    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Schaden- oder Verlustversicherungen

2019/S 226-555511

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 202-491921)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postanschrift: ul. Wadowicka 6
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-415
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.czdsigb.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postanschrift: ul. Farmaceutów 2
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-463
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.czdsigb.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-421-16/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.1. Przedmiotem Zamówienia podstawowego są usługi ubezpieczenia na rzecz Jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości: sadów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich, CZDSIGB, w okresie 36 miesięcy od dnia 1.4.2020 r. do dnia 31.3.2023 r., z zastrzeżeniem iż okres ubezpieczenia dla poszczególnych Jednostek będzie rozpoczynał się zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, w poniższym zakresie:

1.1.1. zadanie (część) I – „Ubezpieczenie mienia” w zakresie:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

1.1.2. zadanie (część) II – „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 202-491921

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa i adresy
Anstatt:

Adres pocztowy: ul. Farmaceutów 2

Kod pocztowy: 31-463

muss es heißen:

Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6

Kod pocztowy: 30-415

Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe: 1.
Anstatt:

1.Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnymi na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28 marca 2017r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego(Dz. Urz. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.) oraz na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych na usługi ubezpieczeniowe na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich oraz sądów okręgowych (Dz. Urz. MS z 2019 r., poz. 151):

muss es heißen:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnymi na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz. U. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.) oraz na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 4.7.2019 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych na usługi ubezpieczeniowe na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich oraz sądów okręgowych (Dz.U. MS z 2019 r., poz. 151) oraz na podstawie stosownych porozumień o prowadzeniu wspólnego postępowania na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej, której organem założycielskim jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, posiadającej siedzibę w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, POLSKA.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/11/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/11/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: