Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 555870-2018

18/12/2018    S243    Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Roșiorii de Vede: Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator

2018/S 243-555870

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. Urbis Servconstruct S.A.
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Str. Republicii nr. 31
Localitate: Roșiorii de Vede
Cod NUTS: RO317
Cod poștal: 145100
Țară: România
Persoană de contact: Elena Violeta Marinescu
E-mail: urbis_servrosiori@yahoo.com
Telefon: +40 247466936
Fax: +40 247466936

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.urbisservconstruct.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Societate comercială
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Alte activități de curățenie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Închiriere de utilaje cu operator

Număr de referinţă: 2/2018
II.1.2)Cod CPV principal
45500000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de servicii de inchiriere de utilaje cu operator, conform descrierilor caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care autoritatea contractanta va transmite raspunsul in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari/informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Termenul limita de transmitere a solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.3) din fisa de date a achizitiei.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 907 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 11
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 11
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 — Închiriere autocamion 25–30 t dotat cu lamă și RSP, cu șofer

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2: min. AC: 10 ore, max. AC: 700 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 150 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 13 500,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5 — Închiriere buldoexcavator dotat cu inst. de încărcat și descărcat paleți, cu operator

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 5: min. AC: 20 ore, max. AC: 2 000 ore; min. CS: 2 ore, max. CS: 400 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 32 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6 — Închiriere autogreder cu capacitatea 8–11 tone, cu operator

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 6: min. AC: 10 ore, max. AC: 700 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 150 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 18 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 84 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 — Închiriere două autocamioane 30–35 t dotate cu lamă și RSP, cu șofer

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1: min. AC: 30 ore, max. AC: 1 400 ore; min. CS: 2 ore, max. CS: 300 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 27 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 126 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 10 — Închiriere mini încărcător frontal dotat cu lamă și cupă de încărcare, cu operator

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 10: min. AC: 10 ore, max. AC: 1 000 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 150 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 9 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7 — Închiriere autogreder cu capacitatea 5–7 tone, cu operator

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 7: min. AC: 10 ore, max. AC: 700 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 150 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 18 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 84 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 11 — Închiriere mini încărcător dotat cu cupă frontală, picon și lanț săpător, cu operator

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 11: min. AC: 10 ore, max. AC: 400 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 100 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 6 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 8 — Închiriere cilindru compactor, cu operator

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 8: min. AC: 10 ore, max. AC: 800 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 150 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 7 500,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 9 — Închiriere mini buldoexcavator dotat cu cupă frontală și cupe de excavare, cu operator

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 9: min. AC: 10 ore, max. AC: 2 000 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 300 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 21 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 140 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 — Închiriere autocamion 25–30 t dotat cu lamă și RSP, cu șofer

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 3: min. AC: 10 ore, max. AC: 700 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 150 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 13 500,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 — Închiriere autocamion 20–25 t dotat cu lamă și RSP, cu șofer

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45500000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317
Locul principal de executare:

Municipiul Rosiorii de Vede.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 4: min. AC: 10 ore, max. AC: 700 ore; min. CS: 1 ora, max. CS: 150 ore.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 13 500,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Operatorii economici participanti la procedura — ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator — nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:

(a) Certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii,

(b) Certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii.

Nota: In situatia existentei mai multor puncte de lucru, cerinta privind taxele si impozitele locale se va aplica cel putin pentru punctul/punctele de lucru implicate în derularea contractului,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(e) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: Se va prezenta formularul „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice”, care va fi prezentat de catre toti participantii la procedura, odata cu depunerea DUAE.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt:

— Director general — Micheanu Florian,

— Director tehnic — Stancu Minel-Nelu,

— Director economic — Fleancu Mariana,

— Director comercial — Gheorghescu Daniel,

— viza 1 CFP — Chiritescu Lidia Florentina,

— viza 2 CFP — Dinu Elena,

— Sef Compartiment juridic — Jitea Bogdan Ciprian,

— Responsabil Achizitii publice — Marinescu Elena Violeta,

— Sef Compartimentul Aprovizionare-Transport — Radoi Radita,

— Sef sectie Salubritate — Neacsu Odisia,

— Sef sectie Prestari Servicii — Grosereanu Vicentiu.

Membrii Consiliului de Administratie: Enache Andreea Maria, Neatu Ionel, Mates Gheorghe.

Membrii AGA: Ivancu Stelian, Ciofalcă Paul-Doru, Radu Marin, Gogoi Ion, Săraru George, Stăvărache Gina, Berechet Constantin, Scăunaşu Doru Fredi, Ristea Iulian, Scarlat Sorin-Florin, Mihăilescu Niculina, Ungureanu Gică, Unteşu Elvira Mihaela, Didă Virgil, Ivănică Relu-Viorel, Nuțu Ion, Piper Savu Cristiana Mirela, Mirea Adrian, Chiriac Ionela-Petruța.

Atentionari speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/01/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/05/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31/01/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care exista doua sau mai multe oferte admisibile cu pret egal, departajarea se va face prin depunerea unei noi oferte financiare prin intermediul SEAP, de catre toti ofertantii aflati in aceasta situatie, pana la termenul stabilit in acest sens de autoritatea contractanta.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform legii 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.C. Urbis Servconstruct S.A. — Compartiment Juridic
Adresă: Str. Republicii nr. 31
Localitate: Roșiorii de Vede
Cod poștal: 145100
Țară: România
E-mail: urbis_servrosiori@yahoo.com
Telefon: +40 247466936

Adresă internet: www.urbisservconstruct.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/12/2018