Supplies - 556110-2020

20/11/2020    S227

Poland-Zwoleń: Medical equipments

2020/S 227-556110

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Zwoleński
National registration number: 67022322100000
Postal address: ul. Władysława Jagiełły 4
Town: Zwoleń
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-700
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Stawarz
E-mail: a.stawarz@zwolenpowiat.pl
Telephone: +48 6779627
Fax: +48 6762520
Internet address(es):
Main address: www.zwolenpowiat.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowieniapubliczne.zwolenpowiat.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowieniapubliczne.zwolenpowiat.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, montaż i instalacja środków trwałych w ramach projektu: „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego”

Reference number: IR.272.10.2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i instalacją środków trwałych w ramach projektu „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI „Jakość życia”, działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w podziale na czternaście części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1: Autoklaw

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednego autoklawu wolnostojącego.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2: urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja dwóch urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3: koncentrator tlenu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednego koncentratora tlenu przeznaczonego do dostarczania dodatkowego tlenu dla osób wymagających tlenoterapii niskiego przepływu.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4: aparat EKG z osprzętem

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja dwóch aparatów EKG z osprzętem – elektrokardiografy 12 kanałowe.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5: wózek zabiegowy pielęgniarski

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja czterech wózków medycznych wielofunkcyjnych.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6: wózek do transportu chorych leżących

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja dwóch wózków do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7: wózek toaletowo-kąpielowy

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja sześciu wózków toaletowo - kąpielowych prowadzonych przez opiekuna.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8: myjnia dezynfektor

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja czterech myjni dezynfektor.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9: urządzenia do pracowni diagnostyki laboratoryjnej

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja urządzeń do pracowni diagnostyki laboratoryjnej.

W skład pakietu wchodzą:

1) jedna cieplarka laboratoryjna do inkubowania prób w warunkach podwyższonej temperatury (maksymalnie do +100oC);

2) dwa mikroskopy biologiczne;

3) jedna wirówka laboratoryjna kątowa;

4) jedna wirówka laboratoryjna do mikrometody.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10: łóżka medyczne z wyposażeniem i szafkami

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192000 Medical furniture
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja łóżek medycznych z wyposażeniem i szafkami.

W skład pakietu wchodzą:

1) łóżka szpitalne ze zmienną wysokością leża w ilości 30 szt.;

2) materace piankowe – 30 szt.;

3) materace zmiennociśnieniowe – 15 szt.;

4) szafki przyłóżkowe – 30 szt.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 11: łóżka medyczne reanimacyjne z wyposażeniem i szafkami

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192000 Medical furniture
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja łóżek medycznych reanimacyjnych z wyposażeniem i szafkami.

W skład pakietu wchodzą:

1) łóżka szpitalne wysokiej jakości, regulowane elektrycznie w ilości 4 szt.;

2) materace piankowe – 4 szt.;

3) szafki przyłóżkowe – 4 szt.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 12: urządzenia do pracowni fizjoterapii

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192000 Medical furniture
33192150 Therapy beds
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja urządzeń do pracowni fizjoterapii.

W skład pakietu wchodzą:

1) jeden stół do masażu elektryczny;

2) jeden zestaw do elektroterapii;

3) jeden zestaw do laseroterapii.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 13: urządzenia do oddziałów szpitalnych

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33194110 Infusion pumps
33194120 Infusion supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja urządzeń do oddziałów szpitalnych.

W skład pakietu wchodzą:

1) sześć pomp infuzyjnych;

2) jedna pompa żywieniowa;

3) jeden ssak medyczny.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 14: urządzenia gastronomiczne, inne niż używane w gospodarstwie domowym

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
39314000 Industrial kitchen equipment
42959000 Non-domestic dishwashing machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja urządzeń gastronomicznych, innych niż używane w gospodarstwach domowych.

W skład pakietu wchodzą:

1) trzy zmywarki z funkcją wyparzania;

2) cztery wózki żywieniowe z funkcją utrzymywania temperatury posiłków.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9740/17-00

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Termin realizacji: 56 dni od podpisania umowy.

2. Zapłata ceny, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Faktura wystawiona nieprawidłowo nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/12/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/12/2020
Local time: 09:00
Place:

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, POLSKA, pokój nr 11, I piętro

elektronicznie za pośrednictwem platformy zamówień publicznych Zeto Pzp pod adresem: (https://zamowieniapubliczne.zwolenpowiat.pl)

Information about authorised persons and opening procedure:

Bez ograniczeń.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ;

2) formularz oferty;

3) zestawienie wymagań technicznych i jakościowych.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

1) opisy, fotografie lub inne materiały, oferowanych produktów;

2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym:

a) deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta lub certyfikat jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie notyfikacji,

b) dla wyrobów medycznych aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu,

c) dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, stosowne oświadczenie;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

7) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

3. Klauzula informacyjna RODO została zawarta w SIWZ – rozdział XX. Informacje dodatkowe.

4. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wobec:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) Opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty,

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/11/2020