Lieferungen - 556279-2020

20/11/2020    S227

Rumänien-Bukarest: Router für Netzwerke

2020/S 227-556279

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: R.A. ROMATSA – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Nationale Identifikationsnummer: RO1589932
Postanschrift: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013813
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adrian Cojoc
E-Mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.romatsa.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107486
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Regie autonomă
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Activități aeroportuare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente și module de extensie

Referenznummer der Bekanntmachung: 19552
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32413100 Router für Netzwerke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia de echipamente si module de extensie conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si anexelor acestuia.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termen de 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Solicitarile de clarificari primite de autoritatea contractanta dupa acesta data sunt considerate tardive, iar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde la aceste solicitari.

Raspunsul consolidat la toate solicitarile de clarificari va fi transmis de autoritatea contractanta o singura data, in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 985 490.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Soluție protecție securitate IT Web Application Firewall

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32413100 Router für Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

AC R.A. ROMATSA – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Solutie protecţie securitate IT Web Application Firewall 1 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare al echipamentelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 206 800.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 50
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente firewall și soluție de management centralizat

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32413100 Router für Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

AC R.A. ROMATSA – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Bucuresti si conform celor mentionate in draftul de contract.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.1. Sistem management centralizat firewall 1 buc.;

2.2. Echipamente firewall, IPS, unified threat management 20 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Punctaj tehnic – termenul de livrare al echipamentelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 178 640.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 50
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente și module de extensie Cisco

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32413100 Router für Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

AC R.A. ROMATSA – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Bucuresti si conform celor mentionate in draftul de contract.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.1. Modul Cisco ASR1000-ESP 10 buc.;

1.2. Modul ASR1000-RP3 10 buc.;

1.3. Router Cisco ISR 4431 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC Lic 2 buc.;

1.4. Switch Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage 2 buc.;

1.5. Module de retea SFP-10G-SR-S 20 buc.;

1.6. Modul de reţea NIM-4MFT-T1/E1= 1buc.;

1.7. Licenţă protecţie securitate IT Cisco Umbrella DNS Security Advantage 200 Users 1Yr 1 buc.;

1.8. Licenţă protectie securitate IT Cisco Advanced Malware Protection for Endpoint 100 Users 1Yr 1 buc.;

1.9. Licenţe Cisco UCM 11.x Basic Single User 1 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare al echipamentelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 600 050.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 50
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea autoritatii contractante numai candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

— certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privier la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate, valabil la momentul prezentarii acestuia in SEAP;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art.168 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii acestora trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58, 60, 61, 62, 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si vor prezenta in acest sens o declaratie privind conflictul de interese. Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Valentin Cimpuieru – p. director general ;

— Dragos Titea – director juridic si administrativ;

— Adrian Cojoc – p. director economic;

— Marietta Babos – contabil sef;

— Laura Rusescu – Serviciul juridic;

— Emilia Nita/Mariana Ghiorghiu – expert Directia economica;

— Dan Ciornei/Mariana Boldur – referent de specialitate Serviciul logistica;

— Gabriela Enache/Magdalena Dinu – expert achizitii publice;

— Adriana Francu – expert Serviciul investitii;

— Catalin Apostol/Catalin Petrisan – expert SIT;

— Daniel Ester – sef Serviciu SIT;

— Cosmin Dumitrescu – director tehnic;

— Sarchiz Terzian/Mihai Negroiu – ATSR.

Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de la sediul ofertantului (original sau copie semnata pentru conform cu originalul) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC.

Prezentarea oricăror documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tară în care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizate.

Documentele prezentate de persoanele fizice/straine sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si sa fie prezentate in copie si in traducere in limba romana, semnata si parafata de un traducator autorizat.

În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2, 3. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Se solicită ca cifra de afaceri medie globală pe ultimii trei ani, calculată până la data-limită de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa prezinte dovezi privind realizarea undei cifre de afaceri medie globale pe ultimii trei ani financiari încheiați până la data-limită de depunere a ofertelor de cel puțin:

— lot 1 – 5 000 000 RON;

— lot 2 – 300 000 RON;

— lot 3 – 400 000 RON sau echivalentul în altă valută. Se va calcula valoarea cumulată în cazul participării pentru mai multe loturi ale procedurii de achiziţie. La calculul echivalentei se va lua in considerare cursul anual leu/euro/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Fiecare ofertant va completa DUAE cu date privind situația economică solicitată. Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediat stabilit după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: bilanțurile contabile, inclusiv contul de profit și pierdere, aferente ultimilor trei ani financiari încheiați, vizate si înregistrate, conform prevederilor legale sau alte documente care pot proba îndeplinirea cerinței și pentru operatorii economici nerezidenți/străini (în măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația țării de origine/țării în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic). Angajamentul ferm privind susținerea financiară a ofertantului, documente transmise de către terțul susținător operatorului economic din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere; documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate odată cu oferta până la data-limită de depunere a ofertelor. Angajamentul trebuie să fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul înțelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în susținere și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condițiile și în termenele acestuia. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire aceștia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va face dovada că în ultimii trei ani, calculaţi până la data-limită de depunere a ofertelor a livrat echipamente similare cu obiectul contractului în valoare cumulată de minimum:

— lot 1 – 2 600 000 RON;

— lot 2 – 178 640 RON;

— lot 3 – 206 840 RON sau echivalentul in alta valuta. La calculul echivalenței leu/euro/altă valută se va lua în considerare cursul de schimb comunicat de BNR pentru anul respectiv. Se va calcula valoarea cumulată în cazul participării pentru mai multe loturi ale procedurii de achiziţie. Experiența similară poate fi dovedită la nivelul unuia, maximum trei contracte. Prin similare se înțelege livrarea de echipamente si module de retea similare cu cele ce fac obiectul prezentei achiziții, descrise explicit în caietul de sarcini.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Fiecare ofertant va completa DUAE cu date privind experiența tehnică solicitată. Documentele care probează îndeplinirea celor completate initial prin DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar stabilit după aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative pot fi: copii ale contractelor/certificatelor, proceselor verbale de recepție/recomandări de la beneficiari/documente constatatoare sau oricare alte documente care să confirme/din care sa reiasă livrarea și instalarea tuturor categoriilor de produse ce fac obiectul achiziției în bune conditii.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/01/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/04/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/01/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. Toata corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici inainte si dupa depunerea ofertelor se realizeaza numai prin intermediul SEAP;

2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana;

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal [mentionat la sectiunea II.1.4) din fisa de date a achizitiei] la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.elicitatie.ro

5. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la secțiunea „Întrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica a ofertantului;

6. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar Documentul Unic European (DUAE). Prin completarea acestui document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/complete certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare;

7. Limba care guverneaza contractul este limba romana; toate comunicarile intre operatorul economic si autoritatea contractanta vor fi in limba romana;

8. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire anexate anuntului de participare disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura ectronica;

9. Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala);

10. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut de factorii de evaluare in ordinea crescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri finaciare si oferta castigatoare va fi desemnata cu propunerea financiara cea mai mica;

11. Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti cu indicarea procentului de subcontractare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020