Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 556314-2019

25/11/2019    S227

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 227-556314

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Komárom Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Attila polgármester
E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu
Telefon: +36 34541347
Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.komarom.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.komarom.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll.szerz.„Komárom város szennyvízelvezetésének és-tisztításának fejlesztése” elnev.projekt, KEHOP2.2.2. valamint hazai és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés a „Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt, KEHOP 2.2.2. valamint hazai és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 856 100 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Természetbeni megjelölés: Komárom település közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a „Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt, KEHOP 2.2.2. valamint hazai és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei (Komárom) Szennyvízcsatorna hálózat építése:

Házi bekötések száma (db) 20

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 1647,0

Nyomóvezeték hossza (m) 13435,0

Közterületi átemelő (db) 1

Szennyvíztisztító telep bővítése:

Szennyvíztisztító telep helye Komárom, 0403/36 és 0403/37

Hidraulikai kapacitása (m3/nap) 8000

Biológiai kapacitása (LE) 57 067

Műszaki leírás: A fejlesztés során a jelenlegi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítő fejlesztése valósul meg, a jelenlegi szennyvíztelep üzemének fenntartásával, ahová a település végátemelőiből és az új, Ipari Park I-es átemelőtől kiépítendő új szennyvíz nyomóvezeték szállítja a szennyvizet a fejlesztendő szennyvíztisztító telepre. Emellett Újszállás puszta településrészen 1 322 fm gerincvezeték és 20 db házi bekötés kiépítése tervezett.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHop-2.2.2

II.2.14)További információk

A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083945
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-E 2020 Konzorcium (Vezető tag: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-E 2020 Konzorcium (Tag: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.)
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 835 223 608.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 856 100 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— tervezési munkák(szükséges engedélyeztetéssel)

Tervezői művezetés

— szükséges szakfelügyeletek,

— geodéziai munkák,

— bontási munkák,

— mélyépítési és víztelenítési munkák,

— műtárgyépítési munkák,

— szerkezetépítési munkák,

— épületek szakipari munkái,

— épületgépészeti munkák,

— gépészeti szerelési munkák,

— elektromos és irányítástechnikai munkák,

— közmű vezeték építési munkák.

Folyt.VI.3.pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvényes Ajánlattevők:

1.)

M-E 2020 Konzorcium (vezető: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., adószám: 12671003-2-07; tag: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753., adószám: 13125811-2-44.) Közös Ajánlattevő

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 5 856 100 000 HUF

2.)

Colas Alterra Zrt.(1113 Budapest, Bocskai út 73.) Adószáma: 13961149-2-44

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 6 121 633 372 HUF

3.)

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) Adószáma: 14300327-2-44

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 6 213 096 034 HUF

4.)

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) Adószáma: 13748429-2-20

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 6 039 000 000 HUF

Az V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk folytatása:

— szennyvízcsatorna hálózat építési munkák,

— nyomóvezeték építési munkák,

— közmű csatlakozások,

— út és burkolatépítési munkák,

— rekultivációs munkák,

— parkosítás, növény telepítés,

— kerítésépítés,

— gépek, eszközök bérlése,

— anyagok, eszközök beszállítása,

— forgalomtechnikai munkák,

— üzemeltetői közreműködés,

— minőségvizsgálatok,

— próbaüzem,

— munka- és környezetvédelem,

— kármentesítés,

— hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése,

— biztosítások,

— régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés),

— tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés,

— őrzés és vagyonvédelem,

— szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok,

— iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlése,

— információs anyagok beszerzése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dotobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dotobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/11/2019