Supplies - 556367-2020

20/11/2020    S227

Poland-Opole: Antiseptics and disinfectants

2020/S 227-556367

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kośnego 53
Town: Opole
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 45-372
Country: Poland
Contact person: Mariusz Szoprun
E-mail: przetargidlg@szpital.opole.pl
Telephone: +48 774433121
Fax: +48 774433021
Internet address(es):
Main address: www.szpital.opole.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.opole.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpital-opole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością samorządu województwa opolskiego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

PNE.D.LE EP.28.20_Zakup wraz z dostawą preparatów myjących, dezynfekujących i antyseptyków oraz dozowników na środki do higieny rąk

Reference number: Znak/Sygnatura sprawy: PNE.D.LE EP.28.20
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup wraz z dostawą preparatów myjących, dezynfekujących i antyseptyków oraz dozowników na środki do higieny rąk przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań częściowych określony został w odpowiednim wzorze umowy stanowiącym odpowiedni do zadania załącznik do SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje 7 zadań częściowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – środki do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk. Dozowniki na preparaty myjące i dezynfekcyjne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup wraz z dostawą środków do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk oraz dozowników na preparaty myjące i dezynfekcyjne przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do niniejszego zadania określony został w odpowiednim do tego zadania wzorze umowy stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium do niniejszego zadania w kwocie 1 000,00 PLN.

Szczegóły w przedmiotowym zakresie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 10).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – środki do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do niniejszego zadania określony został w odpowiednim do tego zadania wzorze umowy stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium do niniejszego zadania w kwocie 5 000,00 PLN.

Szczegóły w przedmiotowym zakresie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 10).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – środki do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do niniejszego zadania określony został w odpowiednim do tego zadania wzorze umowy stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium do niniejszego zadania w kwocie 5 000,00 PLN.

Szczegóły w przedmiotowym zakresie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 10).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 – środki do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjniach firmy Getinge

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjniach firmy Getinge przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do niniejszego zadania określony został w odpowiednim do tego zadania wzorze umowy stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium do niniejszego zadania w kwocie 4 000,00 PLN.

Szczegóły w przedmiotowym zakresie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 10).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 – środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, powierzchni oraz prania

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, powierzchni oraz prania przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do niniejszego zadania określony został w odpowiednim do tego zadania wzorze umowy stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium do niniejszego zadania w kwocie 15 000,00 PLN.

Szczegóły w przedmiotowym zakresie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 10).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6 – środek do urządzenia Nocospray

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup wraz z dostawą środków do urządzenia Nocospray przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do niniejszego zadania określony został w odpowiednim do tego zadania wzorze umowy stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium do niniejszego zadania w kwocie 12 000,00 PLN.

Szczegóły w przedmiotowym zakresie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 10).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7 – środek do urządzenia Sanijet

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup wraz z dostawą środków do urządzenia Sanijet przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do niniejszego zadania określony został w odpowiednim do tego zadania wzorze umowy stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium do niniejszego zadania w kwocie 1 000,00 PLN.

Szczegóły w przedmiotowym zakresie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 10).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji dostaw stanowiących przedmiot zamówienia określone zostały w odpowiednim do danego zadania wzorze umowy stanowiącym odpowiedni do zadania załącznik do SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/12/2020
Local time: 10:30
Place:

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole, sala konferencyjna w budynku Administracji – pok. 4

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium do zadań wskazanych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu. Szczegóły w przedmiotowym zakresie określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 10).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/11/2020