Paslaugos - 556416-2018

18/12/2018    S243

Suomija-Helsinkis: Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)

2018/S 243-556416

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Nacionalinis registracijos Nr.: 0201256-6
Adresas: PL 3000, Helsingin kaupunki
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 00099
Šalis: Suomija
Asmuo ryšiams: Päivi Koskinen
El. paštas: paivi.koskinen@hel.fi
Telefonas: +358 931086341
Faksas: +358 931084293

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.edu.hel.fi

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosina 2018–2021

Nuorodos numeris: HEL 2018-000918
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
60000000 Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää tarjoustanne suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetuksista. Suomenkielisiä kuljetettavia oppilaita on tällä hetkellä n. 1 161 ja kouluja 79 ja ruotsinkielisiä oppilaita n. 53 ja kouluja 7. Suomen- ja ruotsinkielisiä päiväkoteja on yhteensä 7 ja lapsia on yhteensä 35. Tarjottavan palvelun tulee olla liitteenä 1 olevan palvelukuvauksen mukainen. Sopimusaika on kolme (3) vuotta. Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja. Tarjouksen voi antaa yhdestä, useasta tai kaikista hankinnan kohteista. Vertailuhintana käytetään kuljetuksen päivähintaa/EUR/oppilas/lapsi, joka sisältää kaksi (2) matkaa. Peruskuljetukset, invakuljetukset ja henkilökohtaiset kuljetukset vertaillaan erikseen.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 28 500 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Helsinki

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Tämä hankinta sisältää suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden erityiskuljetukset, sisältäen invakuljetukset ja henkilökohtaiset kuljetukset. Sopimusaika on 1.8.2018–30.6.2021. Hankinta sisältää kahden (2) vuoden option, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja. Palvelua tullaan hankkimaan yhteensä 86:een toimipisteeseen, kouluun ja päiväkotiin. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ottaa huomioon se, että sillä on riittävä ja ammattitaitoinen henkilöresurssi ja tarvittava kalustoresurssi palvelun hoitamiseksi palvelukuvauksen mukaisesti.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Laatu / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Hankinta sisältää kahden (2) vuoden option käyttömahdollisuuden.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 025-053795
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosina 2018–2021

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
06/06/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 16
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 16
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 16
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Javatrans Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: FI17897459
Adresas: Rahtarinkatu 5
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 00980
Šalis: Suomija
El. paštas: mikko.nyman@javatrans.fi
Telefonas: +358 504664204

Interneto adresas: https://www.javatrans.fi

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Kuninkaantien Liikenne Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 1877460-2
Adresas: Kuninkaantie 319
Miestas: Hinthaara
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 07110
Šalis: Suomija
El. paštas: kuninkaan@kuninkaan.fi
Telefonas: +358 504441082

Interneto adresas: http://kuninkaan@kuninkaan.fi

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Suomen Taxi-Service Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: FI06717619
Adresas: Väinö Auerin katu 3
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 00560
Šalis: Suomija
Telefonas: +358 97571544

Interneto adresas: http://www.taksikuriirit.fi

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Taxia Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: FI05229031
Adresas: Elimäenkatu 17-19
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 00510
Šalis: Suomija
El. paštas: kalle@taxia.fi
Telefonas: +358 405907704
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Logi-Point Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: FI25288231
Adresas: Rahtitie 3
Miestas: Vantaa
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 01530
Šalis: Suomija
El. paštas: toimisto@vantaantaksi.fi
Telefonas: +358 9838630

Interneto adresas: http://www.logipoint.fi

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Kajon Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: FI17015348
Adresas: Ennekuja 4A
Miestas: Espoo
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 02270
Šalis: Suomija
El. paštas: mia.heinilehto@kajon.fi
Telefonas: +358 503482966

Interneto adresas: http://www.kajon.fi

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Mr. Taxi Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 1780028-2
Adresas: Hiidenportti 10
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 00730
Šalis: Suomija
El. paštas: aki.nikkinen@mrtaxi.fi
Telefonas: +358 500494220

Interneto adresas: http://www.mrtaxi.fi

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 28 500 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Markkinaoikeus
Adresas: Radanrakentajantie 5
Miestas: Helsinki
Pašto kodas: 00520
Šalis: Suomija
El. paštas: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefonas: +358 295643300
Faksas: +358 295643314

Interneto adresas: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/12/2018