A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 55642-2020

05/02/2020    S25

Magyarország-Budaörs: Kutatófúrási munka

2020/S 025-055642

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519541
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés,- gyűjtés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BAF-3, BAF-3A, BAF-4 mélyfúrások

Hivatkozási szám: EKR000512192019
II.1.2)Fő CPV-kód
45122000 Kutatófúrási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A BAF-3, BAF-3A és BAF-4 mélyfúrás kivitelezése, vizsgálata.

Bükkösd és Boda külterületén két fúrási helyszínen három mélyfúrás kivitelezése, helyszíni mérésekkel, mintázásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, dokumentálással és értékeléssel.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45122000 Kutatófúrási munka
45255500 Fúrási és feltárási munka
73111000 Kutatólaboratóriumi szolgáltatások
76340000 Magfúrás, csőfúrás
76440000 Fúrólyuk-szelvényezési szolgáltatások
76470000 Kúttesztelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Baranya megye, Boda 020 hrsz. és Bükkösd 0235 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Átalány áras tevékenységek (egyenes áfa)

1.1. Fúrások dokumentáló és értékelő jelentésének készítése

2. Tételes elszámolású tevékenységek (egyenes áfa)

2.1. Földtani dokumentálás

2.1.1. Fúrómag komplex dokumentálása

2.1.2. Magszkenneres felvétel

2.1.3. Furadék dokumentálása

2.2. Laboratóriumi vizsgálatok

2.2.1. Ásvány-kőzettani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok

2.2.2. Kőzetfizikai vizsgálatok

2.2.3. Kőzetmechanikai vizsgálatok

2.2.4. Víz- és gázvizsgálatok

2.3. Mérnöki közreműködés (400 mérnöknap)

3. Tételes elszámolású tevékenységek (fordított áfa)

3.1. Kutatófúrások létesítése

3.1.1. Magfúrás

3.1.2. Fúrás mag nélkül, béléscsövezés

3.1.3. A fúráshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

3.2. Helyszíni vizsgálatok a fúrólyukban

3.2.1. Mélyfúrás-geofizikai mérések

3.2.2. Pakkeres hidraulikai mérések

3.2.3. Geotechnikai helyszíni vizsgálatok

3.3. Többpakkeres rendszerek telepítése hosszú távú megfigyelésekhez

Alapadatok, műszaki paraméterek és tervezett mennyiségek:

BAF-3 fúrás: mélysége 850 m; képződmény: 0-10 m negyedidőszak, 10-700 m kővágószőlősi homokkő, 700-850 m bodai agyagkő; fúrás típusa: magfúrás; záró talp-átmérő: 120,6/96 mm;

BAF-3A fúrás: mélysége 1600 m; képződmény: 0-800 m ld. BAF-3, 800-1500 m bodai agyagkő, 1500-1600 m cserdi konglomerátum; fúrás típusa: 0-750 m teljes szelvényű fúrás, 750-1600 m magfúrás; záró talp-átmérő: 120,6/96 mm;

BAF-4 fúrás: mélysége 800 m; képződmény: 0-10 m negyedidőszak, 10-700 m bodai agyagkő, 700-800 m cserdi konglomerátum; fúrás típusa: magfúrás; záró talp-átmérő: 120,6/96 mm.

A tartalékkeret mértéke a szerződéstervezet 2. sz. mellékletének 1-4. pontjában felsorolt feladatok díjösszegének 5 %-a.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.3. pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező komplett fúróberendezés esetében az alkalmasságnál előírtat (1 200 m-es fúrási mélység) meghaladó teljesítőképesség (max. további 400 m) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.a) pontban meghatározott, fúrómester pozícióra bemutatott szakembernek az alkalmasságnál előírtat (36 hónap) meghaladó szakmai gyakorlati ideje (max. további 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.d) pontban meghatározott, vegyész, vagy olajmérnök pozícióra bemutatott szakembernek az alkalmasságnál előírtat (36 hónap) meghaladó szakmai gyakorlati ideje (max. további 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat kizárva, oka:

A szerződés tárgyát képező feladat kivitelezése elvégzése speciális eszközök meglétét igényli, a tevékenység sajátos építési tevékenységnek minősül, nem kivitelezhető a részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítani.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 108-262334
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

A BAF-3, BAF-3A és BAF-4 mélyfúrás kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, ugyanis a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. ÁKMI Általános Kultúrmérnöki Iroda Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Olajliget utca 28.), adószáma: 24857538-2-44

2. PR Marriott Drilling Ltd. (S45 9BQ Chesterfield Springwater House Pilsley Road Old Pit Lane Danesmoor), adószám: GB593458107

3. MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.), adószáma: 11563192-2-02

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2020