Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Tavarat - 556464-2019

25/11/2019    S227    Tavarat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Vaasa: Urheilutarvikkeet ja -välineet

2019/S 227-556464

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2859365-3
Postiosoite: Sorakatu 2-4
Postitoimipaikka: Vaasa
NUTS-koodi: FI195
Postinumero: 65100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Minna Kaasalainen
Sähköpostiosoite: minna.kaasalainen@teese.fi
Puhelin: +358 401906237

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.teese.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Liikunta- ja kuntosalivälineet

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
37400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab valmistelee kilpailutusta liikunta- ja kuntosalivälineiden hankinnoista TeeSe Botnian sekä sen omistajien tarpeisiin. Kilpailutuksen perusteella on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus solmia liikunta- ja kuntosalivälineiden hankinnoista puitejärjestely 15.3.2020 alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI195
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

TeeSe Botnia Oy Ab toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja vastaa yhteishankintasopimusten kilpailuttamisesta, päätöksenteosta ja sopimushallinnasta tavara- ja palveluhankinnoissa. TeeSen kilpailuttamien sopimusten käyttäjiksi voivat sitoutua seuraavat yhteisöt tytäryhteisöineen: Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Maalahden kunta, Laihian kunta, Vöyrin kunta, Mustasaaren kunta, Närpiön kaupunki, Isokyrön kunta, Korsnäsin kunta, Kristiinankaupunki sekä muut yhteisöt, jotka TeeSen suoran tai välillisen omistuksen perusteella voivat käyttää yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia. Ainakin Vaasan kaupunki on sitoutumassa yhteishankintaan.

Alustavan suunnitelman mukaan hankinta on tarkoitus jakaa vähintään 2 osaan (1. Liikuntavälineet ja 2. kuntosalivälineet). Osaan 1 liikuntavälineet on tarkoitus valita 2 toimittajaa (varsinainen toimittaja ja rinnakkaistoimittaja). Osaan 2 kuntosalivälineet on tarkoitus valita useampi toimittaja.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
02/01/2020

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus ja tietopyyntö. Tällä ennakkoilmoituksella ja tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita alan toimijoita ja potentiaalisia tarjoajia sekä tarkastella hankintakokonaisuuden tarkoituksenmukaista kilpailutustapaa. Hankinnasta kiinnostuneet alan toimijat voivat halutessaan esittää vapaamuotoisia näkemyksiä, kysymyksiä ja muita kommentteja tulevaa kilpailutusta ja hankintakokonaisuutta koskien TeeSe Botnia Oy Ab:n yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: minna.kaasalainen@teese.fi. Tavoitteena on saada alan toimijoilta näkemyksiä mm. hankintakokonaisuuden määrittelyyn. Kommentit tai kysymykset tulevat ainoastaan hankintayksikön käyttöön. Kommentit toivotaan 15.12.2019 mennessä, jotta ne ehditään huomioida kilpailutuksen valmistelussa. Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan alustavan suunnitelman mukaan tammikuussa 2020.

Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tämä ilmoitus ei myöskään sido TeeSe Botnia Oy Ab:tä toteuttamaan hankintaa ennakkoilmoituksen mukaisena tai lainkaan. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia, ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019