Tavarat - 556469-2019

25/11/2019    S227    Tavarat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Lahti: Huonekalut

2019/S 227-556469

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lahden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0149669-3
Postiosoite: PL 202
Postitoimipaikka: Lahti
NUTS-koodi: FI1C3
Postinumero: 15101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tarinka Ringvall
Sähköpostiosoite: tarinka.ringvall@lahti.fi
Puhelin: +385 505594078

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.lahti.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö/Kierrätyskalusteiden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
39100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Lahden kaupunki on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Kaupunki haluaa edistää kiertotaloutta monin eri tavoin ja yksi tavoite on käytettyjen/kierrätettyjen kalusteiden hankinnan mahdollistaminen. Kierrätyskalusteiden mahdollisia käyttökohteita olisivat esimerkiksi toimistot, nuorisotilat, projektitilat, arkistot ja aulatilat sekä henkilökunnan taukotilat. Tämän tietopyynnön tavoitteena on tunnistaa ja löytää mahdollisuuksia kilpailuttaa puitesopimus kierrätyskalusteiden hankkimiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tällä tietopyynnöllä toivomme saavamme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

– Miten tuotteiden saatavuusvaatimus voidaan kirjata tarjouspyyntöön?

– Miten tuotteiden hinnoittelu voidaan pyytää? Tuotteiden kunto ja ikä vaikuttavat hinnoitteluun. Voidaanko kalusteet luokitella kuntoryhmiin, joille pyydetään tarjoushinnat?

– Voidaanko käytettyihin kalusteisiin liittää ympäristövaatimuksia? Esimerkiksi kemikaalien tai valmistusmateriaalien osalta? Jos pystytään, niin minkälaisia vaatimuksia?

– Voidaanko vaatia varaosien saatavuutta tai huoltoa? Jos voidaan, niin kuinka pitkäksi ajaksi?

– Millaisia palveluita kierrätyskalusteisiin voidaan liittää? Toimitus asennettuna? Huoltoa? Kunnostusta?

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
03/01/2020

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tietopyyntöön vastaaminen

Vastaukset kysymyksiin ja muut lisätiedot, joiden katsotte edistävän ko. hankinnan kilpailuttamista alalla toimivien käytänteiden mukaisesti voi toimittaa kirjallisesti suomenkielisinä tiistaihin 10.12.2019 mennessä osoitteeseen hankintapalvelut@lahti.fi. Viestin otsikkona: Käytetyt kalusteet tietopyyntö.

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan mitään hankintaa. Mikäli tietopyynnössä kuvattu hankinta päätetään suorittaa, se saattaa poiketa sisällöltään tämän tietopyynnön sisällöstä. Myöskään tietopyyntöön annetut vastaukset eivät sido vastaajaa suhteessa mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan hankintaan. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua. Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken. Hankintayksikkö ei maksa korvauksia tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin vastaamisesta, eikä vuoropuhelusta toimittajille. Jos vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, pyydämme yksilöimään ja merkitsemään salassa pidettävät kohdat selvästi.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019