Lieferungen - 556499-2020

Submission deadline has been amended by:  577661-2020
20/11/2020    S227

Bulgarien-Lukovit: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2020/S 227-556499

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Lukovit
Nationale Identifikationsnummer: 000291602
Postanschrift: ul. „Vazrazhdane“ No. 73
Ort: Lukovit
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Postleitzahl: 5770
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Galina Damyanova Kuzmanova
E-Mail: g.kuzmanova@lukovit.bg
Telefon: +359 876344285
Fax: +359 52014
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.lukovit.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/16064
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/91748
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/91748
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги и обществена трапезария на територията на община Луковит

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги и обществена трапезария на територията на община Луковит по 7 обособени позиции“.

Прогнозната стойност на обществената поръчка включва всички плащания и е актуална към датата на откриването ѝ. Прогнозната стойност е определена на базата на действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца.

Прогнозна стойност на поръчката — 850 000,00 BGN (осемстотин и петдесет хиляди лева) без ДДС, разделени по обособени позиции, както следва:

Участниците представят ценови предложения за всеки отделен артикул от съответната обособена позиция.

Продължителност на поръчката — общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 24 (двадесет и четири) календарни месеца.

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І“ № 54 — хранителен склад на Комплекс за социални услуги..

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 850 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на хляб и тестени изделия

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15810000 Brotwaren, zubereitete Brotwaren und Gebäck
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І“ № 54 — хранителен склад на Комплекс за социални услуги.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Хляб – бял, по УС "България", съобразно Наредба № 8/04.12.2018 г. или по ТД та производитела, нарязан на филиики, пакетиран в пликове, без деформации, без механични замърсявания, изпечен добре,без признаци на вкисналост– 0.600 кг / - 220 200 бр.; Хляб – типов, нарязан на филиики, пакетиран в пликове, без деформации, без механични замърсявания, изпечен добре, без признаци на вкисналост.– 0.600 кг. по УС "България", съобразно Наредба № 8/04.12.2018 - 500 бр.; Хляб пълнозърнест - Пшенично пълнозърнесто брашно, овесено брашно, ядки, зърнен микс (лен, мак, сусам, слънчогледови и овесени ядки), ръжено пълнозърнесто брашно, суха закваска, йодирана трапезна сол, брашно от ечемичен малц, дмалцов екстракт.форма проълговата, нарязан на филиики, пакетиран в пликове, без деформации, без механични замърсявания, изпечен добре, без признаци на вкисналост.– 0.600 кг. по УС "България", съобразно Наредба № 8/04.12.2018 - 3 000 бр.; Брашно тип "500" – 1 кг. – цвят светлокремав, без страничен привкус на плесен и запареност / брашно по Утвърден страндарт „ България“/ - 2 400 кг.; Нишесте – десертно – 0.100 кг. Прах с включени безвредни бои за хранене, боята да отговаря на аромата на есенцията - 1 000 бр.; Грис – 0.500 кг. - пшеничен, цвят бледожълт до кремав, без наличие на тричени частици, без мирис на плесен и запареност - 1000 бр.; Галета, златист цвят, ситно смляна, без примеси.- 0.100 кг. - 3 300 бр.; Козунак– 0.500 кг. – добре изпечена горна кора, цвят златист до бледокафяв, без оцветители и подобрители, мирис приятен - 1000 бр.; Кори за баница – 0. 500 кг. – здави, цвят бледожълт, да не са натрошени - 300 бр.; Кроасан – правилна форма на полумесец, не се рони, не лепне при пипане. 0.065 кг. - 1000 бр.; Макарони – 0.400 кг. – цвят бял до жълтеникав, без признаци на недобро омесване, без горчевина, застоялост или друг страничен привкус във форма на охльов без яйца

1000 бр.; Фиде – 0.400 кг. – произведено 100 % от пшеничен грис и вода без яйца - 4 700 бр.; Бисквити – чаени /опаковка – 0.150 кг./, добре изпечени със вкус и мирис на вложените продукти, без оцветители и консерванти, да не са натрошени и да са в правилна форма - 600 бр.; Бисквити – обикновени /опаковка – 0.180 кг./, добре изпечени, да не са натрошени и да са в правилна форма - 600 бр.; Юфка – 0.400 кг. – добре изпечена, със златист цвят, без консерванти и оцветители - 200 бр.; Кифли с шоколад – 0.140 кг. Да се използват суровини и материали от внос и българско производство, които отговарят на действащите стандартизиращи регламенти или са разрешени за целта от МЗ (БДС, ТД и ТС). Пшенично брашно по ТД на производител. Мая хлебна по БДС или по ТД на производителя. Вода питейна по “Наредба № 9 от 16.03.2001 г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.” Подобрител по ТД на производител. Захар кристал по БДС или ТД на производител. Олио по БДС. Маргарин по БДС или ТД на производител...........

Забележка: Об.позиция 1: Брашното, което се влага в храни, предлагани в детските заведения,училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, е "Бяло", "Добруджа" или "Типово", произведено по утвърден стандарт, и/или пълнозърнесто брашно, произведено по технологична документация,съобразена с изискванията за здравословно хранене, посочени в наредбите по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.

Хлябът, който се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да бъде тип "Бял", "Добруджа" или "Типов", произведен по утвърден стандарт, и/или пълнозърнест, произведен по технологична документация, съобразена с изискванията за здравословно хранене, посочени в наредбите по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.

В помощ на Участниците може да ползвате следния линк:

РЕГИСТЪР на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2020 година.

http://nbabc.bg/bg/bg-nbabc-in-media/tok-dds-vredni-hrani

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставката при извънредна заявка — Кс / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Срок за отстраняване на рекламация — Кр / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 170 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29/01/2021
Ende: 29/01/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І” № 54 – хранителен склад на „Комплекс за социални услуги“.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Охладено Телешко месо – 1 кг. – без кост, от плешка за гответе прясно охладено, не се допуска наличие на сланина, цвят розов до червен - 3000 кг.; Охладени Пилета – стандартни, 1.3 -1.7 кг., прясно охладено, бледожълт цвят, без механични наранявания - 800 кг.; Замразени Пилета – стандартни - 1.3 -1.7 кг, прясно, замразено сухо, натурално, цвят бледожълт, без механични наранявания - 2500 кг.; Охладен Пилешки бут,долен– с тегло мин. 0.150 кг. за бр., без механични повреди, цвят бледожълт - 500 кг.; Замразен Пилешки бут - долен– с тегло мин. 0.150 кг. за брой. Сухо замразени - 9000 кг.; Агнешко месо от бут /замразено/ за готвене- 1 кг., произхождащо от здрави агнета, без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и др. замърсявания с бледо розов цвят - 120 кг.; Агнешки дреболии - 1 кг., замразени, без допълнителни мазнини и специфичен мирис със свеж вид - 120 кг.; Пилешки пържоли от бут – охладени 1 кг. Външен вид свеж,мириз спесифичен на прясно месо, без разкъсвания без кожа - 3900 кг.; Телешко шкембе – варено, вакумирано – 1 кг., замразено, добре почистено, без механични остатъци - 200 кг.; Пилешки сърца - 1 кг. /замразени/, без допълнителни дреболии и мазнини, цвят червен - 300 кг.; Пилешки дробчета – 1 кг. /замразени/, без допълнителни дреболии и мазнини, почистени от жлъчката и запазена цялост на продукта, цвят червен. Сухо замразени - 2600 кг.; Пилешки воденички - 1 кг. /замразени/, без допълнителни дреболии и мазнини, цвят червен. Сухо замразени - 2 100 кг.; Охладено свинско месо - 1 кг., от врат без кост, прясно охладено, без наличие на сланина с цвят розов до червен - 400 кг.; Замразено свинско месо от врат - 1 кг., без кост, прясно замразено с цвят розов до червен. - 9200 кг.; Кренвирши „Стара планина”свински – 1 кг., чиста гладка повърхност, без петна, повреди и необичайни грапавини, цвят кафяво червеникав. - 400 кг.; Кренвирши свински 100 % - чиста гладка повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини; цвят кафяво - червеникав; мирис - специфичен и приятен. Водно съдържание не повече от 62 %. ТД на производителя кг В полиетиленови торбички по 1 - 200 кг.; Варена наденица – 1 кг., от телешко и свинско месо - смес, непрекъсната броеница със свързани краища, с чиста и гладка повърхност, обвивката плътно прилепена към пълнежната маса, без петна и празнини под нея - 1200 кг.; Карначе – 1 кг., замразени приготвени от свинско и телешко месо – 60/40 без разкъсвания, цвят бледо кафяв. - 1000 кг.; Кайма /мляно месо/ „Стара планина” – смес 60/40 – свинско/ телешко – 1 кг., с равномерно разпределени парчанца месо и тлъстини, цвят бледо кафяв до червен, вкус умерено солен, мирис свойствен на прясно месо, без наличие на жили и странични примеси.- 1500 кг.;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставката при извънредна заявка – Кс / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Срок за отстраняване на рекламация - Кр / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 300 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29/01/2021
Ende: 29/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Риба, замразена „Скумрия” – без глава – 1 кг., здрава със запазена цялост, с естествен цвят, мирис след размразяване характерен за прясна риба, без признаци на развала с размер от 250 гр. до 350 гр. за бр. - 2600 кг.; Риба, замразена „Хек – 1 кг., без глава, здрава със запазена цялост, с естествен цвят, мирис след размразяване характерен за прясна риба, без признаци на развала. - 600 кг.; Риба,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на „Мляко и млечни продукти”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000 Molkereierzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І” № 54 – хранителен склад на „Комплекс за социални услуги“.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Сухо мляко на прах - 1 кг. –Сухо мляко – обезмаслено да е напълно дехидратирано при спазване на всички технолагични процеси. С вкус и аромат – характерни за сухото мляко. Да е напълно разтворимо в топла вода.Влага, в % от общата маса, не повече от 1 %, масленост не по-висока от 26 %. Салмонела не се допуска - 430 кг.; Бяло саламурено сирене от кр. мляко – 1 кг. без растителни мазнини, вкус, мирис и аромат спецефички за узряло сирене без страничен привкус и мирис. Консестенция – умерено твърда, еластична - 750 кг.; Майонеза – 0.200 кг. –произведена от растително масло, яйца/яйчен прах, винен оцет, сол и захар. - 500 бр.; Кисело краве мляко - 2 % - без растителни мазнини /0. 400 кг./ - вкус специфичен, прясно сквасено. - 5000 бр.; Кисело краве мляко - до 3.6 % - без растителни мазнини /0.400 кг./, вкус специфичен, прясно сквасено. - 63000 бр.; Кашкавал - произведен от краве мляко в съответствие със стандарт БДС 14:2010, пита във вакуумна опаковка по 1 кг., без растителни мазнини, вкус, мирис и аромат специфични за узрял кашкавал, без страничен привкус и мирис. - 100 кг.; Краве масло - Краве масло не по-малко от 75 % масленост - цвят светложълт до бял; мирис - специфичен. Масленост като млечни мазнини, не по - малко от 82 % от сухото вещество, разфасовка – пакетчета по 125 гр. Във фолирана опаковка. Водно съдържание не повече от 45 % без консервиращи и багрилни вещества, без растителни мазнини. БДС 1383 или ТД на производителя бр. - Във фолио по 0.125 кг за бройка-българско. - 300 кг.; Сладолед – 0.200 кг. БДС или екввивалент н производителя. Получен чрез промишлена преработка на мляко, сметана, захар, стабилизатори, емулгатори и есенции претърпели съответните технологични процеси и предназначения за консумация.Масленост 4-6.7 %. Опаковка – фолирана опаковка - 200 бр.; Кисело плодово мляко- БДС 12-82 или еквивалентна ТД на производителя. Състояние – гладка, блестяща повърхност, хомогенна сметанообразна маса. Мирис и вкус – свойствен, приятно млечнокисел вкус. Опаковка – кофички от пластмаса с вместимост 0.200 кг. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партида, температурата на съхранение. Сухо вещество – 8.5 ÷ 18 %, киселинност ˚Т 90-160, инвертна захар - 8÷12, без растителни мазнини. - 500 бр.; Прясно мляко 3 %,тетрапак кутия – със стандарт БДС 11-87 или еквавалент на производителя. Опаковка в кутия по 1 литър. Прясното мляко е пастьоризирано с масленост 3 %. Етикирано на български език. Без растителни мазнини и сухо мляко. - 500 л.; Прясно мляко 2 %,тетрапак кутия – със стандарт БДС 11-87 или еквавалент на производителя. Опаковка в кутия по 1 литър. Прясното мляко е пастьоризирано с масленост 2 %. Етикирано на български език. Без растителни мазнини и сухо мляко. - 500 л.; Мляко кисело краве – Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партида, температурата на съхранение. Сухо вещество – 8.5 ÷ 18 %, киселинност ˚Т - 100÷160, инвертна захар - 8÷12, 2 % масленост, произведени от краве мляко в съответствие със стандарт БДС 12:2010, опаковка ПВЦ от 0.400 кг. - 10000 бр.; Мляко кисело краве – ТД на производителя. 3,6 % масленост, произведени от краве мляко в съответствие със стандарт БДС 12:2010, опаковка ПВЦ от 0.400 кг., партида, температурата на съхранение. Сухо вещество – 8.5 ÷ 18 %, киселинност ˚Т - 100÷160, инвертна захар - 8÷12. - 5000 бр.; Сирене бяло саламурено от краве мляко – 1 кг. – със стандарт БДС 15:2010 или еквивалентна ТД на производителя. Първо качество. Сиренето да е преминало технологичния срок на зреене, опаковано в тенекии с нетно тегло от 14 - 16 кг, с ясна маркировка върху капака на тенекията, обозначаващ предприятието - производител и дата на производство. Консистенция – умерено твърда, еластична. Вкус и мирис – специфични за зрял продукт, умерено солен вкус, с изразена киселинност. Киселинност ˚ Т – 200, водно съдържание не повече от 54 %, масленост 48 % от сухото вещество,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставката при извънредна заявка – Кс / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Срок за отстраняване на рекламация - Кр / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 100 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29/01/2021
Ende: 29/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Всяка пита е вакуумирана и маркирана трайно и четливо на български език. Мирис вкус и аромат – специфичен. Аромат -свойствен за зрял кашкавал, вкус – умерено солен, без страничен привкус и мирис. Сухо вещество не по- малко от 58 %, масленост в сухото вещество – 45 %, готварска сол – 1.5 ÷ 2.5, без наличие на растителни мазнини, срок на зреене – до 60 дни. - 1000 кг.; Извара- 1 кг. БДС 889-80....

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на „Захар и захарни изделия”

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15830000 Zucker und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І” № 54 – хранителен склад на „Комплекс за социални услуги“.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Захар – кристална - 1 кг. Бяла, суха, нелепнеща, еднородни кристали с блясък. Вкус сладък. Чужди примеси не се допускат - 1500 кг.; Вафли обикн. /четворка/ – 1 бр./ 0.120 кг., състоящи се от вафлени кори слепени с пълнеж. Не се допуска овлажняване, плесенясване, омекване - 600 бр.; Тахан халва – 1 кг. Вкус и мирис спецефичен за продукта - 170 кг.; Локум /кутия/ - 0.140 кг. Вкус и мирис спецефичен за продукта. - 500 бр.; Вафли шоколадови - 0. 055 кг. По ТД на производителя.Състав – бяла рафинирана захар, разтително масло,бяло пшеничено брашно,какао на прах минимум _%. Опакована във фолио по единично. - 800 бр.; Суха паста – 0,090 кг. свеж вид, приятен аромат, с ненарушена цялост, с крем и шоколадома глазура.- БДС 15416-82 или ТД на производителя. - 800 бр.; Меденка –Меденки в единична опаковка не по-малко от х 0,050 кг.; да съдържа – какаов крем (25 %), глазура (25 %), брашно, раст. масло, канела, мед, какаов крем, какао на прах (12 %), ненарушена цялост. бр.. По ТД на производителя. 800 бр.; Шоколад – 0.0380 – по ТД на производителя, Фин млечен шоколад. Състав – захар, сухо мляко, какаово масло, растително масло, какаова маса – мин.28 %. Опакован единично с външна книжна опаковка и вътрешна на фолио.Да има свеж вид и приятен арумат, с ненарушена цялост. 800 бр.; Боза – 0.250 литър по ТД на производителя, от пшенично брашно, вода, с натурални подсладители с характерен вкус, с бежов цвят, в пласмасови бутилки. - 500 л.; Мед натурален – 0.400 кг. Неоцветен, слабо жълт, характерен за меда вкус сладък. Не се допускат механични примеси.Съдължание на вода не по вече от 20 %,захароза не повечер от 5 %, неразтрорили във вода вещества – не повече от 0.1 %- не се допускат признаци на ферментация - 200 кг.; Шоколадови бонбони в кутия 0.160 кг. - 100 бр.; Торта- 1.400 кг.- от пандишпаново тесто, сметанов пълнеж и шоколадова глазура. Да бъде с правилна форма, свеж вид и приятен аромат. Придружена със сертификат за качество по БДС. - 60 бр.; Течен шоколад – 0.200 кг. по ТД на производителя.Състав: какаово масло,растително масло,сухо мляко и захар. Опаковка буркан или PVC - 100 кг.;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставката при извънредна заявка – Кс / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Срок за отстраняване на рекламация - Кр / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 10 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29/01/2021
Ende: 29/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на „Плодове и зеленчуци”

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15300000 Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І” № 54 – хранителен склад на „Комплекс за социални услуги“.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Моркови – 1 кг. Правилно оформени, цели, гладки, здрави и неразклонени. Чисти със специфична за продукта форма. - 4300 кг.; Лук – кромид – 1 кг. Луковици цели, здрави, чисти, напълно развити. Добре оформени, узрели със суха външна люспа. - 6900 кг.; Лук – чесън – 1 кг. Луковици цели, здрави, чисти, напълно развити. Добре оформени, узрели със суха външна люспа. - 70 кг.; Пиперки пресни зелени – 1 кг. Клас първи Цели, здрави, чисти с характерни за сорта форми и оцветяване с незасъхнал връх. - 5500 кг.; Пиперки пресни червени – 1 кг. Клас първи Цели, здрави, чисти с характерни за сорта форми и оцветяване с незасъхнал връх.- 1900 кг; Домати – 1 кг.Клас първи. Пресни, чисти, кръгли, добре узрели.- 5200 кг.; Краставици – 1 кг. Клас първи. Пресни, цели, здрави, чисти без видими следи от препарати, без признаци на пожълтяване. - 8000 кг.; Зеле – 1 кг. Клас първи.Главесто прясно, цели зелки, чисти, напълно оформени, плътне, ненапукани, незавехнали – 5000 кг.; Тиквички – 1 кг. Клас първи.Пресни с дължина на плода от 15 см. До 25см., без механични повреди, с месеста сочна част, крехка, незагрубяла. - 200 кг.; Картофи – 1 кг. Клас първи.Цели, здрави, чисти, непозеленели, непокълнали от един и същ сорт. - 22500 кг.; Маруля - 1 бр. Свежа, прясна, добре оформена листна маса, зелена, без признаци на жълтеене и завяхване, връзка или килограм. - 200 бр.; Зелен лук - 1 кг. Пресен, свежи, здрави стебла и пера, чисти от кал, без признаци на жълтеене и завяхване, връзка или килограм. - 200 бр.; Репички – 1 бр. Цели, здрави, пресни, без признаци на завяхване, връзка или килограм. - 50 бр.; Спанак – 1 кг. Чист, пресен, зелен. Без признаци на запарване и засъхване. Без съдържание на стебла. Цели, свежо зелени листа. - 40 кг.; Плодове – свежи Тикви бяла– 1 кг. Цели, здрави, свежи, чцисти, узрели с характерен за сорта големина и аромат. - 300 кг.; Диня – 1 кг. Дини пресни: клас първи, да бъдат с добро качество, цели, свежи здрави, чисти, ненапукани, ненабити, с характирна за сорта форма, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския вид. - 700 кг.; Пъпеш – 1 кг. - Пъпеши пресни: клас първи, да бъдат с добро качество, цели, свежи здрави, чисти, ненапукани, ненабити, с характирна за сорта форма, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския вид. - 350 кг.; Нектарина – 1 кг. - клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. В насипно състояние в дървени или пластмасови касетки. - 200 кг.; Праскова – 1 кг. - Праскови пресни: клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския вид. - 200 кг.; Грозде десертно– 1 кг.Грозде прясно: клас първи - гроздове - цели,зрели, чисти, неза...

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставката при извънредна заявка – Кс / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Срок за отстраняване на рекламация - Кр / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 100 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29/01/2021
Ende: 29/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на „Варива, подправки и други хранителни продукти”

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15890000 Verschiedene Lebensmittel und Trockenerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І” № 54 – хранителен склад на „Комплекс за социални услуги“.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Леща -1 кг. Екстра качество, без примеси, българско производство. Опаковка в пликове.; Ориз – 1кг. – Екстра качество. Бисерен, средно зърнест, цвят бял до кремав, без мирис на запареност и мухал. Не се допускат неолющени зърна. Да не е брашнясъл. Опаковка в пликове.; Фасул – 1 кг. Екстра качество, без примеси, българско производство. Опаковка в и прикове.; Жито – 0.500 кг. Цвят специфичен за продукта. Мирис характерен за прясна пшеничено зърно, без признаци на запареност и плесен. Опаковка в пликове.;Булгур – 0.500 кг. Цвят специфичен за продукта. Мирис характерен за прясна пшеничено зърно, без признаци на запареност и плесен. Опаковка в пликове.;

Подправки и други хранителни стоки

Сол йодирана – 1 кг. Цвят бял, без механични примеси, страничен вкус не се допуска. Опаковка в пликове.; Сода бикарбонат – 0.100 кг. Опаковка във форирани пакетчета .; Червен пипер – 0.100 кг. Хомообразен продукт, вкус специфичен за смлян пипер без лютевина. Опаковка в плик.; Чай – билков по ТД на производителя. Външен вид- ситно нарязан, цвят спесифичен за билката. Опаковка – пакетче с филгър 1.5 гр. /с или без конец/ в каргтонети кутии по 20 бр.; Джоджен /сух/– 0. 010 кг. Добре изсушен, без чужди примеси. Опаковка в пликчета.; Девесил /сух/ – 0. 010 кг. Добре изсушен, без механични примеси с характерна приятна миризма. Опаковка в пликчета.; Целина – /суха/ 0. 010 кг. Добре изсушен, без механични примеси с характерна приятна миризма. Опаковка в пликчета.; Копър /сух/ – 0. 010 кг. Добре изсушен, без механични примеси с характерна приятна миризма. Опаковка в пликчета.; Магданоз /сух/ – 0. 010 кг. Добре изсушен, без механични примеси с характерна приятна миризма. Опаковка в пликчета.; Чубрица /суха/– 0.010 кг. Добре изсушена, без чужди примеси, ронена. Не овлажнена с характерна приятна миризма. Опаковка в пликчета.; Дафинов лист /сух/ – 0.010 кг. Добре изсушена, без чужди примеси, ронена. Не овлажнена с характерна приятна миризма. Опаковка в пликчета.; Черен пипер – 0.010 кг. Млян и пресят с характерна за продукта миризма. Опаковка в пликчета.; Лимонена киселина – 0.010 кг. опаковка в пликчета.; Олио за готвене – 1 л. Рафинирано, слънчогледово, бистро, без утайка, без примеси с светложълт цвят. В бутилки PVC.; Птичи яйца – 1 бр. Кокоши, клас „А”, черупка неповредена, здрава, чиста. Размер „L”, доставени 5 дни след датата на производство.; Ванилия – 0.0002 кг. Ванилов прах 100 %.Опаковка в пликчета.; Маслини – 1 кг. - с гладка повърхност, без страничен вкус и привкус, на цвят черни с размер не по-малък от 1.5 см. до 2 см. ТД на производителя.; Канела – 0,010 кг. Светло кафяв цвят, вкус леки нагарчащ.; Чесън на прах – 0,010 кг. Опаковка в пликчета.; Шарена сол – 1 бр. /0.040 кг./ Вкус и аромат специфичен. Странични и не свойнствени примеси не се допускат. Без признаци на плесенясване и развала. Опаковка в пликчета.; Оцет – винен – 0. 700 л. Цвят до бледо червен. Чиста прозрачна течност, без утайка на дъното, вкус кисел – характерен за продукта. Опаковка в PVC бутилка.; Картофено пюре /кутия – 0.135 кг./. Чисто картофено еднородно пюре, без допълнителни примеси, без признаци на запареност с характерен за продукта вкус и мирис.; Бакпулвер- 0.010 кг. - смес от сода бикарбонат, пирофосфат и нишесте в пакетчета.; Минерална вода– 10 л. По ТД на производителя. Слабо минерилизирана, одобрена от МЗ. Без страничен вкус и мириз. РVC бутилка.; Минерална вода – 0.500 л. – По ТД на производителя. Слабо минерилизирана, одобрена от МЗ. Без страничен вкус и мириз. РVC бутилка.; Безалкохолна напитка 0.500 л. по ТД на производителя в PVC бутилка.; Безалкохолна напитка 0.250 л. по ТД на производителя в кутия.; Маргарин- 100 % растителен продукт. Рафинирано растително масло, втвърдено соево масло, вода, сол, лимонена киселина, емулгатор

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставката при извънредна заявка – Кс / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Срок за отстраняване на рекламация - Кр / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 100 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29/01/2021
Ende: 29/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изделия на хранително - вкусовата промишленост”

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15897000 Nahrungsmittelkonserven und Feldverpflegung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І” № 54 – хранителен склад на „Комплекс за социални услуги“.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Зелен фасул – консерва – 0.680 кг. – първо качество, шушурки цели или нарязани, неразкъсани без връхчета и дръшки, без повреди от болести с цвят характерен за сорта. В стъклени буркани. - 3300 бр.; Грах – консерва – 0.680 кг. – първо каческтво, цели зърна, сортиран по едрина и вид, без страничен мирис с цвят характерен за продукта.В стъклени буркани - 7300 бр.; Зеленчуков Микс замразен – 2.5 кг. Замразени зеленчуци различни видове - грах, моркови, карфиол и царевица, в целофанени или фолирани пликчета -300 кг.; Доматено пюре /консерва/ - 0.680 кг., еднородна консистенция с вкус и мирис свойствен на зрели домати, цвят червен.В стъклен буркан. - 100 бр.; Гювеч – консерва – 0.680 кг. Смес от нарязани зеленчуци според описание на етикета със запазена цялост на отделните видове, залят със сок от червени домати.В стъклени буркани. - 6000 бр.; Мешана туршия – по ТД на производителя,Състав –карфиол, чушка, моркови, зелени домати, краставички, дода, сол, захар, оцет, целина, подправки. В стъклени буркани от 1.700 кг. - 50 бр.; Лютеница – 0.265 кг. Еднородна, едросмляна, пюреобразна маса. Вкус и мирис – свойнствен за вложените съставки, на зрели червени домати и червени чушки. Цвят ярко червен. В стъклени бурканчета. Сухо вещество 23-25 % - 2000 бр.; Лютеница – 1. 080 кг. в буркани. Еднородна, едросмляна, пюреобразна маса. Вкус и мирис – свойнствен за вложените съставки, на зрели червени домати и червени чушки. Цвят ярко червен. В стъклени бурканчета.Сухо вещество 23-25 % - 200 бр.; Гъби – консерва – 0.580 кг. Външен вид цели, добре бланширани със затворени гуглички, без петна и други повреди, специфични за осолени гъби – култивирани печурки. Цвят на гъбата светло сив, саламура бистра. С стъклени буркани. - 400 бр.; Кисели краставички – 0.680 кг. Чисти, цели, ненабръчкани, свежи, цвят зелен, без механични повреди.В стъклени буркани. - 800 бр.; Домати – консерва – 0.680 кг.Небелени. Цели или нарязани на кубчета от един и същ сорт, без повреди от болести и вредители, цвят червен. Странични примеси не се допускат. Заляти със доматена заливка с прибавена сол .Стъклени буркани - 16000 бр.; Паприкаш – 0.680 . Паприкаш/0,680кг/- първо качество; пиперки в една опаковка – еднакво нарязани, червени домати – цели или нарязани, патладжани – на парчета сразмери 40 мм, бамя – цяла с отстранени дръжки над венеца, зелен фасул – с отстранени дръжки и връхчета, цял или нарязан, магданоз – нарязан, залети с доматена заливка в съотношение към зеленчуковата смес от 35:65 до 40:60 - 2000 бр.; Зелеви листа – консерва – 1.080 кг. Цвят светло сламен, с жъртеникав отенък, мирис характерен за доброкачествено зеле - 40 бр.; Сушени пиперки /на бр., 0.100 кг./ – добре изсушени, червени с вкус и мирис специфичен за продукта. Здрави без странични наранявания и запазена цялост. - 600 бр.; Компот от праскови – 0.680 кг всяка опаковка да съдържа плодове от един сорт, почистени от костилки, нарязани по един и същ начин без тъмни петна и дефекти по повърхността; сироп – бистър без следи от утайка и странични примеси; цвят на плода – типичен за използвания сорт. ТД на производителя бр.- в стъклени буркани - 50 бр.; Компот от кайсии – 0.680 кг всяка опаковка да съдържа плодове от един сорт, почистени от костилки, нарязани по един и същ начин без тъмни петна и дефекти по повърхността; сироп – бистър без следи от утайка и странични примеси; цвят на плода – типичен за използвания сорт. ТД на производителя бр.- В стъклени буркани - 50 бр.; Компот от сини сливи – 0.680 кг половинки плодове без механични и болестни повреди, почистени от костилки и дръжки; цвят на плода – характерен за сорта; вкус и мирис – свойствени за компот от сини сливи. ТД на производителя бр.- В стъклени буркани - 50 бр.; Конфитюр ягоди:- 0.360 кг. първо качество, желират продукт с равномерно разпределени плодове, не се допуска заха

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставката при извънредна заявка – Кс / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Срок за отстраняване на рекламация - Кр / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 70 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29/01/2021
Ende: 29/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците в процедурата следва да са вписани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, а за чуждестранните лице — аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Това обстоятелство се удостоверява в ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“.

Участниците следва да притежават Удостоверение за регистрация по чл. 23, ал. 1 от Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.) или § 5 от ПЗР на Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.)* във връзка с чл.12 от Закона за храните (отм. обн. ДВ бр. 52 от 9.06.2020 г.) на обекта, в който се извършва производство и/или търговия с храни. Удостоверението следва да бъде издадено на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, а за чуждестранните лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Съответно обектът да е вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните (Обн. ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г.) или § 5 от ПЗР на Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.)* във връзка с чл. 14 от Закона за храните (отм. обн. ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г.) на името на участника.

Пояснение: Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за храните *§ 5. Издадените до влизането в сила на този закон Удостоверения за регистрация на обекти за производство и търговия с храни запазват действието си за срока, за който са издадени.

За чуждестранните участници — с обект, регистриран, съгласно аналогични регистри, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени. Участникът декларира съответствието си с минималното изискване, посредством попълване на изискваната информация в част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“ от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: уеб адрес, номер, дата и издател на Удостоверението по Закона за храните и групите храни, за които е издадено Удостоверението по ЗХ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП).

Под „сходен предмет“ следва да се разбира доставка на хранителни продукти. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности.

— „изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й.

2. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката:

— минимум 1 (един) брой автомобил с издадено „удостоверение за регистрация“ на транспортното средство от ОДБХ, утвърден със Заповед № РД 11-200/4.04.2011 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент (ЕО) № 852/2004 г.

Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, изискването за минимум един брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е.

Ако участникът подава оферта за две, за три от позициите или и за седемте, е достатъчно да разполага с минимум един брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, за съответната група храни, в зависимост от артикулите в обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.

Участниците за обособени позиции № 2 и № 3 следва да разполагат и с минимум 1 (един) брой хладилен автомобил по с издадено „Удостоверение за регистрация“ на транспортното средство от ОДБХ, утвърден със Заповед № РД 11-200/4.04.2011 г., съгласно раздел IV, глава 3 от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

3. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство, съхранение и/или търговия на храни/продукти, регистриран по чл. 23, ал. 1 от Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.) или § 5 от ПЗР на Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г.)* във връзка с чл. 12 от Закона за храните (отм. обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.)на територията на община Луковит или на територията на съседна община.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Съответствието с поставения критерий се доказва със списък на доставките, съдържащ информация относно изпълнените дейности съобразно обособената позиция, за която е избран за изпълнител, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка на съответната група храни.

2. Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на удостоверение за регистрация на транспортното средство по Закона за храните (в случаите, в които се изисква регистрация съгласно чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗХ), и заверено копие на удостоверение за регистрация на другите транспортни средства.

3. С описание на Удостоверението за регистрация на обект и описание на документа за собственост или описание на договора за наем на обекта валиден за срока на договора.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Изпълнителят изпълни задължението по чл. 112, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 58 от ЗОП, като представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, с изключение на тези, касаещи обстоятелствата, достъпни чрез публичен регистър или информацията, за които се предоставя по служебен път, както следва: за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП — удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; представи определената гаранция за изпълнение на договора 2 % (два процента) от максималния финансов ресурс на договора, съответстващ на прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/12/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 14:30
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация съгл. чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020