Lieferungen - 556568-2020

20/11/2020    S227

Ungarn-Budapest: Softwarepaket und Informationssysteme

2020/S 227-556568

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_50208731
Postanschrift: Fő tér 3.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1033
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Czékó Gábor
E-Mail: czeko.gabor@obvf.hu
Telefon: +36 12448225
Fax: +36 12448226
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.obuda.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000869052020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000869052020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modulbeszerzés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000869052020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.-nél jelenleg működő HIS rendszer részét képező, egyes új funkcionalitással rendelkező modulok beszerzése és bevezetésük támogatása

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48180000 Medizinsoftwarepaket
48814200 Patientenverwaltungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1032 Budapest, Vörösvári út 88–96.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Szent Margit Rendelőintézetben jelenleg alkalmazott HIS rendszer részét képező, egyes új funkcionalitással rendelkező modulok beszerzése és bevezetésük támogatása az „Egészséges Budapestért” program keretében.

Ennek keretében:

1. Intézményi HIS rendszer Betegút menedzsment modul (1db)

A modul használatával kívánja az intézmény támogatni az időpontfoglalással, beutalással és leletkommunikációval kapcsolatos folyamatait.

Az Intézmény a betegút menedzsment modul segítségével kívánja

— csökkenteni a papír alapon gyakran előforduló hibák előfordulását,

— egyszerűsíteni az előjegyzés folyamatát, és csökkenteni annak időigényét,

— nagymértékben megnövelni a résztvevők közötti kommunikáció sebességét,

— csökkenteni az intézmény humánerőforrásainak terheltségét,

— áttekinthetővé tenni az előjegyzési rendet,

— monitorozhatóvá tenni az intézmény szakrendeléseinek kapacitás-kihasználását,

— optimalizálni a szakrendelők kihasználtságát.

A Termék kapcsán az Ajánlattevőnek nem feladata:

— azon munkaállomások hardware igényeinek biztosítása, amelyek érintettek a modul kapcsán,

— azon munkaállomások szoftver igényeinek biztosítása - OS, böngésző, perifériák illesztőprogramjai - amelyek érintettek a modul kapcsán,

— hálózati kapcsolat biztosítása azon munkaállomások esetén, amelyek érintettek a modul kapcsán.

2. Intézményi HIS rendszer Páciens és Partner Authentikációs és Authorizációs modul (1db)

A modul használatával kívánja az intézmény támogatni a betegút menedzsment modulban felmerülő authentikációs és authorizációs funkciókat.

A Termék kapcsán az Ajánlattevőnek nem feladata:

— azon munkaállomások hardware igényeinek biztosítása, amelyek érintettek a modul kapcsán,

— azon munkaállomások szoftver igényeinek biztosítása - OS, böngésző, perifériák illesztőprogramjai - amelyek érintettek a modul kapcsán,

— hálózati kapcsolat biztosítása azon munkaállomások esetén, amelyek érintettek a modul kapcsán.

Továbbá a Rendelőintézetnél jelenleg is működő HIS rendszer fenti új előjegyzési, beutaló és leletmegtekintő modulokkal bővített rendszere sikeres bevezetésének támogatása.

A két modul és a bevezetés támogatás részletes leírását a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Ajánlatkérőnél futó HIS rendszer integrációs pontjainak kialakítását követően az Ajánlattevői oldali integráció megvalósítása, mely időponttól a tesztüzem elkezdődhet, szerződéskötéstől számított, ajánlattevő által vállalt időtartamú naptári napon belül (min 5, maximum 15 naptári nap) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 2. Az M1. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek közül az egyik (ajánlattevő által megjelölt) szakember rendszer integrációs szakmai tapasztalata (projekt db szám, maximum 5 db) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5)-höz: Ajánlati ár értékelési szempont (súlyszám:70) megbontása:

— Licencdíj nettó HUF-ban kifejezve az Intézményi HIS rendszer Betegút menedzsment modulra súlyszám:30

— Vállalkozói díj nettó HUF-ban kifejezve az Intézményi HIS rendszer Betegút menedzsment modul bevezetésére súlyszám:10

— Licencdíj nettó HUF-ban kifejezve az Intézményi HIS rendszer Páciens és Partner Authentikációs és Authorizációs modulra súlyszám:22

— Vállalkozói díj nettó HUF-ban kifejezve az Intézményi HIS rendszer Páciens és Partner Authentikációs és Authorizációs modul bevezetésére súlyszám: 8

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.

Az EEKD a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

A KR 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó - az EKR-ben biztosított űrlapon - nyilatkozat becsatolása is szükséges.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1-16. §-aira, a 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt.65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A Kbt. 69.§ (4)–(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1.A Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb, a beszerzés tárgyát képező modulok (Betegút menedzsment modul és Páciens és partner authentikációs és authorizációs modul) szállítására és integrációjára vonatkozó referenciák ismertetését a szerz-t kötő fél által adott igazolással, legalább a következő tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap részletezettséggel)

— a szállítás részletes tárgya,

— a szállítás mennyisége

— a szerződést kötő másik fél megjelölése,

— a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és telefonos elérhetősége, továbbá

— nyilatkozni kell arról, h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás EKR-ben történő közvetlen elérhetővé tételét megelőző 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)] Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseire is figyelemmel kell lenni azzal, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

M.2. A Rendelet 21.§(1) b) alapján az ajánlattevőnek ismertetni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges.

A nyilatkozatnak tartalmazni kell: szakember neve, annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, szakember végzettsége, képzettsége, nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog, szakmai tapasztalat bemutatása.

Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján továbbá csatolni kell: szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: szakember neve, címe, a szükséges szakmai gyakorlat ismertetése (év/hónap pontossággal), annak érdekében, hogy a SZK teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (AT szakembere, AV szervezet szakembere) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni); szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. a felhívás feladását megelőző 3 évből származó, legfeljebb 6 éven belül megkezdett,

a) központi (felhőalapú) előjegyzési modul szállítására és bevezetésére

És

b) legalább 1 egészségügyi intézményben már befejezett (átadott) betegút átvilágításra

Vonatkozó referenciával.

A Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti referencia igazolás(ok) az ajánlattevő vagy szerződést kötő másik fél által kerülnek kiállításra.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M.2.1. minimum 2 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező programozó szakemberrel, akinek legalább 36 hónap tapasztalata van felhő alapú informatikai rendszerek fejlesztésében,

M.2.2. minimum 1 fő olyan személlyel, akinek legalább 24 hónap tapasztalata van relációs adatbázis kezelő rendszerek tervezésében, üzemeltetésében és karbantartásában, továbbá

M.2.3. minimum 1 fő olyan személlyel, akinek legalább 24 hónap tapasztalata van hálózati, virtualizációs ismeretek terén.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1) és (5)- (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

A Covid-19 fertőzés várható újabb hulláma felkészülést igényel a betegellátás zavartalanságára és a betegek minél pontosabb időpontra érkezésének és ezáltal a tömeg elkerülésének lehetőségére. Erre is figyelemmel szükséges mielőbb kialakítani a jelen beszerzés keretében megvalósuló betegirányítás, előjegyzés rendszerét.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/12/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a

Az irányadó.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontás elektronikusan az EKR-ben történik és a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára azonnal, elektronikusan elérhetővé válnak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján, az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. értékelési részszempontnál (ajánlati ár) a fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont (integráció megvalósítása) esetén a fordított arányosítás, a 3. értékelési részszempont (szakember integrációs szakmai tapasztalata) esetében pedig a közvetlen pontkiosztás. Részletesen a KB dok. útmutatójában.

2. Formai infók a KB dok. útmutatójában.

3. A Kbt. 66. §(5)alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tart, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4) szerinti összes adatot.

4. AK a hiánypótlás és a felvilágosítás benyújt. lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) szerint biztosítja.

5. Az ajánlatnak tart kell AT-nek a Kbt. 66. § (2)-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil-át a felhívás feltételeire, a szerz. megkötésére és teljesítésére, ill a kért ellenszolg-ra vonatkozóan eredeti, aláírt példányban.

6. ATnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) szerinti nyíl-okat.

7. AK jelen elj-ban a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

8. Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9. A Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.

11. Jelen eljárás a Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján kerül megindításra. Indokolás: A Covid-19 fertőzés várható újabb hulláma felkészülést igényel a betegellátás zavartalanságára és a betegek minél pontosabb időpontra érkezésének és ezáltal a tömeg elkerülésének lehetőségére. Erre is figyelemmel szükséges mielőbb kialakítani a jelen beszerzés keretében megvalósuló betegirányítás, előjegyzés rendszerét.

12. Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu) 21) A jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetében találhatók.

13. Ajánlatkérő a részajánlat tételét nem teszi lehetővé, a betegút menedzsment modul használatához a felhasználók és jogosultságok kiosztása az authentikációs és authorizációs modul segítségével történik, így a két modul technikai és implementációs szempontból elválaszthatatlan egymástól.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020