Lieferungen - 556615-2020

20/11/2020    S227

Belgien-Dessel: Schutzausrüstung (nuklear, biologisch, chemisch, radiologisch)

2020/S 227-556615

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Belgoprocess nv
Nationale Identifikationsnummer: BP
Postanschrift: Gravenstraat 73
Ort: Dessel
NUTS-Code: BE213 Arr. Turnhout
Postleitzahl: 2480
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): de heer Ludo Deckers
E-Mail: ludo.deckers@belgoprocess.be
Telefon: +32 14334067
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.belgoprocess.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/445/TK/2020
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Ontmanteling van nucleaire installaties, verwerken, conditioneren en tijdelijk opslaan van nucleair afval alsook de commercialisatie van knowhow

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

R.O.K. Draagbare besmettingsmonitoren

Referenznummer der Bekanntmachung: LDEC/JOCR/ROKBESMETTINGSMON/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35113200 Schutzausrüstung (nuklear, biologisch, chemisch, radiologisch)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE213 Arr. Turnhout
Hauptort der Ausführung:

Belgoprocess nv, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Belgoprocess wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor het aankopen van draagbare besmettingsmonitoren. Deze monitoren worden gebruikt voor het uitvoeren van een directe meting van radioactieve oppervlaktebesmetting voor zowel alfa als bèta/gamma activiteit. Discriminatie tussen alfa en bèta/gamma activiteit is noodzakelijk en moet zowel gezamenlijk als afzonderlijk getoond kunnen worden. De detectoren en monitor (m.n. unit met display) moeten fysisch twee afzonderlijke componenten kunnen zijn.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit / Gewichtung: 45
Qualitätskriterium - Name: Leveringstermijn / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Toegestane opties

(a) Een trilfunctie op het toestel;

b) Alle mogelijke onderdelen en opties die op de besmettingsmonitoren mogelijk zijn mogen opgenomen worden in een afzonderlijke prijslijst.)

Vereiste opties

(a) Voorzien van oortjes voor het uitvoeren van metingen op het gehoor;

b) Externe diagnose en configuratiesoftware;

c) Verbindingskabel tussen monitor en PC/Laptop;

d) Een alfa- en bèta bron en eventueel hulpgereedschap voor de kalibratie van het toestel).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de aanbesteder zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van Companyweb. De inschrijver voegt hiertoe de 3 recentste afgesloten of neergelegde jaarrekeningen toe aan zijn dossier.

In toepassing van artikel 73§4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn dossier te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver dient aan volgende criteria te beantwoorden:

— de verhouding tussen de waarde van de opdracht over het jaar met de hoogste geraamde spend (6 toestellen), berekend op basis van de ingediende offerte,ten opzichte van de totale omzet van de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening (of omzetverklaring) mag niet hoger zijn dan 50 %;

— het rendement van het totaal vermogen dient in de laatste goedgekeurde jaarrekening positief te zijn. Indien negatief, dient dit rendement gemiddeld positief te zijn over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen. Indien negatief, dient de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening te beschikken over een eigen vermogen dat groter is dan de helft van het kapitaal van de onderneming;

— de operationele cashflow dient hetzij in de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen gemiddeld positief te zijn;

— de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen dient positief te zijn.

Enkel inschrijvers met voldoende financiële en economische draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver toont zijn ervaring aan op basis van minimaal vijf uitgewerkte voorbeelden over de laatste drie jaar van de verkoop van besmettingsmonitoren aan nucleaire instellingen, vergelijkbaar met de opdracht eigen aan het perceel waarop ingeschreven wordt. Deze referenties moeten behaald zijn in de sector van middelgrote bedrijven, waarbij de opdracht sterk overeenstemt wat betreft inhoud, complexiteit en looptijd. Bij elke referentie vermeldt de inschrijver, de medewerkers die betrokken werden in de opdracht en de coördinaten van een te contacteren verantwoordelijke binnen het referentiebedrijf;

2. efficiëntie en ervaring: een geldig ISO9001-certificaat of gelijkwaardig.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver toont zijn ervaring aan op basis van minimaal vijg uitgewerkte voorbeelden over de laatste drie jaar van de verkoop van besmettingsmonitoren aan nucleaire instellingen, vergelijkbaar met de opdracht. Deze referenties moeten behaald zijn in de sector van middelgrote bedrijven, waarbij de opdracht sterk overeenstemt wat betreft inhoud, complexiteit en looptijd. Bij elke referentie vermeldt de inschrijver, de medewerkers die betrokken werden in de opdracht en de coördinaten van een te contacteren verantwoordelijke binnen het referentiebedrijf;

2. Efficiëntie en ervaring: een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

— beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, [...]),

— beheer van registraties (bvb van productiegegevens, [...]),

— beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, [...]),

— beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel,

— beheer van wijzigingen,

— het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers,

— beheer van klachten en non-conformiteiten.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/12/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Englisch, Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/04/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/12/2020
Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank eerste aanleg
Postanschrift: Kasteelplein 1
Ort: Turnhout
Postleitzahl: 2300
Land: Belgien
Telefon: +32 14447100
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020