Tavarat - 556629-2019

25/11/2019    S227    Tavarat - hankintailmoitus - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Suomi-Kuusankoski: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2019/S 227-556629

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Tieto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2369983-8
Postiosoite: Kymenlaaksonkatu 6
Postitoimipaikka: Kuusankoski
NUTS-koodi: FI1
Postinumero: 45700
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pauliina Karinkanta
Sähköpostiosoite: pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Puhelin: +358 400281091

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://kymijoenict.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=672
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=672
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: ICT-toimiala

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Wi-Fi Paikannus- potilasvirta- ja henkilöturvajärjestelmä (WLAN)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tavoitteena on tuottaa paikannus-, potilasvirta ja henkilöturvajärjestelmä (järjestelmä), jota tuotetaan tilaajalle itselleen ja tilaajan seuraaville asiakkaille: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote), Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle (PHHYKY), sekä Kouvolan kaupungille.

Hankinnan kohteena on Wi-Fi Paikannus-, potilasvirta- ja henkilöturvajärjestelmä (WLAN) sekä siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä laitteet. Järjestelmän tiedonsiirtomenetelmä ja paikannus tulee perustua Wi-Fi teknologiaan (WLAN) ja järjestelmän tulee soveltuva myös SOTE-ympäristöön.

Hankittava järjestelmä asennetaan tilaajan palvelimille. Tilaaja varaa kuitenkin mahdollisuuden hankkia järjestelmän Saas-ratkaisuna joihinkin toimipisteisiin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000
31710000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lahti

Kouvola

Kotka

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Wi-Fi Paikannus-, potilasvirta- ja henkilöturvajärjestelmä (WLAN) sekä siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä laitteet (sensorit). Järjestelmän tiedonsiirtomenetelmä ja paikannus tulee perustua Wi-Fi teknologiaan (WLAN) ja järjestelmän tulee soveltuva myös SOTE-ympäristöön.

Tarjottavan tietojärjestelmän tulee toteuttaa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyn vaatimusmäärittelyn mukaisesti järjestelmän toiminnallisille ja teknisille ominaisuuksille asetetut tavoitteet.

Järjestelmän tavoitteena on mm.:

- Helpottaa lääkintälaitteiden, sänkyjen ja muiden vastaavasti liikuteltavien laitteiden löytämistä asiakkaiden kiinteistöissä. Paikannusjärjestelmän avulla halutaan lisätä paikannettavien laitteiden käyttöastetta ja nopeuttaa liikuteltavien laitteiden löytämistä.

- Mahdollistaa henkilöpaikannus ja päällekarkaushälytykset

- Valvoa tila/lämpötilatietojen avulla asiakkaan tuottamien palveluiden tuottamiseen liittyviä prosesseja ja toimintoja.

- Lisätä kotiin vietävien palveluiden toiminnallisuuksia.

Hankintaan sisältyy järjestelmän lisäksi asennussuunnittelua, tuki- ja ylläpitopalvelua sekä koulutusta.

Järjestelmän käyttäjiä ovat esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset sekä tietyiltä osin mahdollisesti myös terveydenhuollon asiakkaat (potilaat) itse.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Menettelyyn otetaan mukaan enintään kolme (3) tarjoajaa. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), valitsee hankintayksikkö soveltuvimmat tarjoajat referenssien ja viimekädessä liikevaihdon perusteella siten, kun osallistumishakemusohjeessa on tarkemmin kuvattu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Liikevaihtovaatimus

Taloudelliset tunnusluvut

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ehdokkaan vuotuinen liikevaihto oltava 4 400 000 EUR vuodessa hankinnan kohdetta vastaavalta liiketoiminta-alalta (Wi-Fi Paikannus-, potilasvirta- ja henkilöturvajärjestelmä) (WLAN), kolmen (3) vuoden yhtäjaksoiselta ajalta.

Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajan, jonka luokitus ratinluokituksessa on huonompi kuin A, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Referenssivaatimus

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ehdokkaalla tulee olla vähintään kolme (3) referenssilomakkeessa (liite 5) määriteltyä referenssitoimitusta.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/12/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019