Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Tavarat - 556901-2019

25/11/2019    S227    Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet

2019/S 227-556901

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441б HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marianne Mujunen
Sähköpostiosoite: marianne.mujunen@hus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33140000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta on jatkoa HUS 006-2019 Tutkimuskäsineet kilpailutukselle laboratoriotyössä käytettävien kemikaalinkestävien tutkimuskäsineiden osalta. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnön mukaiset kertakäyttöiset tutkimuskäsineet. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköt, HUS-jäsenkunnat ja kaupungit (sis. Espoon uusi sairaala, poislukien Espoon kaupunki) sekä Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä), Kymsote (Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) ja PHHYKY (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä). Tässä tarjouspyynnössä mukana olevista osapuolista käytetään jäljempänä lyhennettä tilaaja. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollinen 1 + 1 vuoden optio. PHHYKY liittyy sopimukseen 1.5.2020 alkaen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on jatkoa HUS 006-2019 Tutkimuskäsineet hankinnalle laboratoriotyössä käytettävien kemikaalinkestävien tutkimuskäsineiden osalta. Tarjouspyyntö on jaettu kahteen (2) tuoteryhmään. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan tuoteryhmään, päätös tehdään kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Jokaisen tuoteryhmän spesifikaatiot on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 12 Hankinnan kohteen kriteerit.

Tuoteryhmät ovat seuraavat:

Tuoteryhmä 1. Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

Tuoteryhmä 2. Kemikaalinkestävät erittäin pitkät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 10
Hinta - Painotus: 90
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asia on kuvattu kohdassa II.2.7)

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kemikaalinkestävät erittäin pitkät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on jatkoa HUS 006-2019 Tutkimuskäsineet hankinnalle laboratoriotyössä käytettävien kemikaalinkestävien tutkimuskäsineiden osalta. Tarjouspyyntö on jaettu kahteen (2) tuoteryhmään. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan tuoteryhmään, päätös tehdään kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Jokaisen tuoteryhmän spesifikaatiot on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 12 Hankinnan kohteen kriteerit.

Tuoteryhmät ovat seuraavat:

Tuoteryhmä 1. Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

Tuoteryhmä 2. Kemikaalinkestävät erittäin pitkät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 10
Hinta - Painotus: 90
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asia on kuvattu kohdassa II.2.7).

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 201-488010
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 1
Nimi:

Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 2
Nimi:

Kemikaalinkestävät erittäin pitkät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyynnössä on huomattu ristiriita, joka asettaa tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan. Hankintayksikkö keskeyttää kilpailutuksen ja korjaa tarjouspyynnössä olleen ristiriidan, sekä tulee julkaisemaan tarjouspyynnön uudestaan mahdollisimman pian.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019