Roba - 557009-2021

29/10/2021    S211

Hrvatska-Karlovac: Komunalna vozila

2021/S 211-557009

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 209-548602)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 65617396824
Poštanska adresa: Gažanski trg 8
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Kink
E-pošta: ivica.kink@vik-ka.hr
Telefon: +385 47649106
Telefaks: +385 47649101
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-ka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava specijaliziranih i radnih vozila i mjerne opreme za UPOV

Referentni broj: EVV-1/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144700 Komunalna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava mjerne opreme i ugradnja iste na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Karlovac-Duga Resa.

Predmet nabave je nabava vozila za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (ukupno 5 vozila).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/10/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 209-548602

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.13
Grupa br.: 1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uputa na projekt(e) i/ili program(e): [1]
Umjesto:
Glasi:

Europski strukturni i investicijski fondovi; Operativni program konkurentnosti i kohezija; Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa" KK.06.2.54.0001

Broj odjeljka: II.2.13
Grupa br.: 2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uputa na projekt(e) i/ili program(e): [2]
Umjesto:
Glasi:

Europski strukturni i investicijski fondovi; Operativni program konkurentnosti i kohezija; Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa" KK.06.2.54.0001

VII.2)Ostali dodatni podaci: