Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Varer - 557079-2019

25/11/2019    S227    Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Allerød: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter

2019/S 227-557079

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 223-546379)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Ellen Schmidt
E-mail: elsc@alleroed.dk
Telefon: +45 20516263

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/117534510.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15860000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service, gennemføres med henblik på at indgå 2 rammeaftaler:

- Rammeaftale 1: Kaffe, te og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf,

- Rammeaftale 2: Flydende kaffe og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 223-546379

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 23:59
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: